SWP કેલ્ક્યુલેટર

કુલ રોકાણ

10K અને 50 લાખ વચ્ચેની કિંમત દાખલ કરો
10K 50 લાખ

દર મહિને ઉપાડ

10K અને 50 લાખ વચ્ચેની કિંમત દાખલ કરો
10K 50 લાખ

કાર્યકાળ (વર્ષ)

1 અને 30 ની વચ્ચેની કિંમત દાખલ કરો
1 30

અપેક્ષિત વળતર દર

1 અને 30 ની વચ્ચેની કિંમત દાખલ કરો
%
1 30
કુલ રોકાણ
16,00,000
કુલ ઉપાડ
₹ 9,57,568
અંતિમ રકમ
₹25,57,568

વ્યવસ્થિત ઉપાડ યોજના કેલ્ક્યુલેટર (SWP કેલ્ક્યુલેટર)

SWP કેલ્ક્યુલેટર શું છે?

SWP કેલ્ક્યુલેટર કેવી રીતે કામ કરે છે?

SWP કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો?

SWP કેલ્ક્યુલેટરના ઉપયોગો શું છે?

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો