एसडब्ल्यूपी कॅल्क्युलेटर

एकूण गुंतवणूक

10 हजार ते 50 लाखांदरम्यान मूल्य एंटर करा
10 हजार 50 लाख

प्रत्येक महिन्याला विथड्रॉवल

10 हजार ते 50 लाखांदरम्यान मूल्य एंटर करा
10 हजार 50 लाख

कार्यकाळ (वर्ष)

1 ते 30 दरम्यान मूल्य एंटर करा
1 30

अपेक्षित परतावा दर (पी.ए.)

1 ते 30 दरम्यान मूल्य एंटर करा
%
1 30
एकूण गुंतवणूक
16,00,000
एकूण विथड्रॉ
₹ 9,57,568
एकूण रक्कम
₹25,57,568

सिस्टमॅटिक विड्रॉवल प्लान कॅल्क्युलेटर (एसडब्ल्यूपी कॅल्क्युलेटर)

एसडब्ल्यूपी कॅलक्युलेटर म्हणजे काय?

एसडब्ल्यूपी कॅल्क्युलेटर कसे काम करते?

एसडब्ल्यूपी कॅल्क्युलेटर कसे वापरावे?

एसडब्ल्यूपी कॅल्क्युलेटरचे उपयोग काय आहेत?

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न