ઈએમઆઈ કેલ્ક્યુલેટર

લોનની રકમ

25K અને 10 Cr વચ્ચેનું મૂલ્ય દાખલ કરો
25K 10 કરોડ

સમયગાળો (વર્ષ)

1 અને 30 ની વચ્ચેની કિંમત દાખલ કરો
1 30

વ્યાજ દર (PA)

1 અને 20 ની વચ્ચેની કિંમત દાખલ કરો
%
1 20
માસિક ઈએમઆઈ
17,761
મુખ્ય રકમ
16,00,000
વ્યાજની રકમ
₹ 9,57,568
કુલ ચુકવણી
₹25,57,568

Get Home Insurance for your cozy abode.

Home Insurance Premium Estimate

The premium shown here is just an estimate. Click on learn more and get the exact premium amount..

₹ 23,567
Learn more

ઓનલાઈન ઈએમઆઈ કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરો અને ઈએમઆઈ રકમ તરત જ મેળવો

ઈએમઆઈ કેલ્ક્યુલેટર શું છે?

ઈએમઆઈ ની ગણતરી માટે ફોર્મ્યુલા શું છે?

ઈએમઆઈ ની ગણતરીનું ઉદાહરણ

માહિતી

મૂલ્યો

વ્યક્તિગત લોન

₹10,00,000

વ્યાજ દર

12%

લોનની મુદત

4 વર્ષ

તમારી ઈએમઆઈ રકમ જાણવા માટે સંબંધિત બોક્સમાં આ વિગતો દાખલ કરો. કેલ્ક્યુલેટર નીચેની વિગતો બતાવશે.

 

આઉટપુટ

મૂલ્યો

માસિક ઈએમઆઈ

₹26,334

કુલ વ્યાજની રકમ

₹2,64,032

કુલ ચુકવણી

₹12,64,032

નોંધ: ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ ઈએમઆઈ કેલ્ક્યુલેટર ઉપરાંત, સરળ વ્યાજ ઈએમઆઈ કેલ્ક્યુલેટર પણ ઓનલાઈન ઉપલબ્ધ છે.

ત્યાં અમુક પ્રકારના ઈએમઆઈ કેલ્ક્યુલેટર છે જે એક અલગ કમ્પ્યુટિંગ પદ્ધતિને અનુસરે છે. સામાન્ય રીતે, લોનની ચુકવણી ઈએમઆઈ માં કરવામાં આવે છે જ્યાં લેનારાઓ મુદ્દલનો અમુક ભાગ અને વ્યાજનો અમુક ભાગ ચૂકવે છે. જેમ જેમ વર્ષો પસાર થાય છે તેમ તેમ બાકી રહેલી રકમ ઓછી થતી જાય છે અને બાકીની રકમ પર વ્યાજ વસૂલવામાં આવે છે.

આને વ્યાજ દર ઘટાડવાનું કેલ્ક્યુલેટર અથવા સંતુલન ઘટાડવાનું ઈએમઆઈ કેલ્ક્યુલેટર કહેવામાં આવે છે. આનો ઉપયોગ કરીને, જે વ્યક્તિઓએ રિડ્યુસિંગ બેલેન્સ લોન લીધી છે તેઓ ઈએમઆઈ અને કુલ વ્યાજ પર બચત કરેલી રકમની ગણતરી કરી શકે છે. આ કેલ્ક્યુલેટર એવી પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરે છે જ્યાં દરેક ઈએમઆઈ ચૂકવ્યા પછી વ્યાજ ઘટે છે કારણ કે ઈએમઆઈ ની દરેક ચુકવણી સાથે બાકી બેલેન્સ ઘટે છે.

ઈએમઆઈ કેલ્ક્યુલેટરના ફાયદા શું છે?

ઈએમઆઈ ના ઘટકો શું છે?

ઈએમઆઈ ને અસર કરતા પરિબળો શું છે?

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો