ಇಎಂಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ

25 ಸಾವಿರ ಮತ್ತು 10 ಕೋಟಿ ನಡುವಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
25 ಸಾವಿರ 10 ಕೋಟಿ

ಅವಧಿ (ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

1 ಮತ್ತು 30 ರ ನಡುವಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
1 30

ಬಡ್ಡಿ ದರ (ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ)

1 ಮತ್ತು 20 ರ ನಡುವಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
%
1 20
ಮಾಸಿಕ ಇಎಂಐ
17,761
ಅಸಲು ಮೊತ್ತ
16,00,000
ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತ
₹ 9,57,568
ಒಟ್ಟು ಪಾವತಿ
₹25,57,568

Get Home Insurance for your cozy abode.

Home Insurance Premium Estimate

The premium shown here is just an estimate. Click on learn more and get the exact premium amount..

₹ 23,567
Learn more

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಇಎಂಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಇಎಂಐ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿ.

ಇಎಂಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಎಂದರೇನು?

ಇಎಂಐ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಸೂತ್ರವೇನು?

ಇಎಂಐ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದನ್ನು ನೋಡೋಣ

ಇನ್ಪುಟ್

ಮೌಲ್ಯಗಳು

ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್

₹10,00,000

ಬಡ್ಡಿ ದರ

12%

ಸಾಲದ ಅವಧಿ

4 ವರ್ಷಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಇಎಂಐ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಆಯಾ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಔಟ್ಪುಟ್ ಗಳು

ಮೌಲ್ಯಗಳು

ಮಾಸಿಕ ಇಎಂಐ

₹26,334

ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯ ಮೊತ್ತ

₹2,64,032

ಒಟ್ಟು ಮರುಪಾವತಿ

₹12,64,032

ಗಮನಿಸಿ: ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿಯ ಇಎಂಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಜೊತೆಗೆ, ಸರಳ ಬಡ್ಡಿ ಇಎಂಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ಗಳು ಸಹ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ವಿಭಿನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ವಿವಿಧ ಇಎಂಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸಾಲಗಳನ್ನು ಇಎಂಐ ಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರರು ಅಸಲು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಯ ಕೆಲವು ಭಾಗವನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ. ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಂತೆ, ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಮೊತ್ತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಉಳಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನು ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಇಎಂಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಎಂಐ ಅನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವರು ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಇಎಂಐ ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ ಬಡ್ಡಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಎಂಐಯ ಪ್ರತಿ ಪಾವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಎಂಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?

ಇಎಂಐನ ಘಟಕಗಳು ಯಾವುವು?

ಇಎಂಐ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು?

ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು