ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ (ಆರ್‌ಡಿ) ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಆನ್‌ಲೈನ್

ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತ

500 ರಿಂದ 10 ಲಕ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
500 10 ಲಕ್ಷ

ಅವಧಿ (ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ)

6 ಮತ್ತು 120 ರ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
6 120

ಬಡ್ಡಿ ದರ (ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ)

1 ಮತ್ತು 20 ರ ನಡುವಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
%
1 20
ಅಸಲು ಮೊತ್ತ
16,00,000
ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತ
₹ 9,57,568
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ
₹25,57,568

Get Home Insurance for your cozy abode.

Home Insurance Premium Estimate

The premium shown here is just an estimate. Click on learn more and get the exact premium amount..

₹ 23,567
Learn more

ಆರ್‌ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್: ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ.

ಆರ್‌ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಎಂದರೇನು?

ನೀವು ಆರ್‌ಡಿ ಬಡ್ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹುದು?

ಆರ್‌ಡಿ (RD) ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಸೂತ್ರ ಯಾವುದು?

ಆರ್‌ಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು