கல்வி கடன் இ.எம்.ஐ கால்குலேட்டர்

கடன் தொகை

1 லட்சம் முதல் 5 கோடி வரை உள்ள தொகையை உள்ளிடவும்
1 லட்சம் 5 கோடி

காலம் (ஆண்டுகளில்)

1 முதல் 20 வரை மதிப்பை உள்ளிடவும்
1 20

வட்டி விகிதம் (பி.ஏ)

1 மற்றும் 20-க்கு இடையில் உள்ள மதிப்பை உள்ளிடவும்
%
1 20
மாதாந்திர இ.எம்.ஐ
17,761
அசல் தொகை
16,00,000
வட்டி தொகை
₹ 9,57,568
மொத்தத் தொகை
₹25,57,568

Get Home Insurance for your cozy abode.

Home Insurance Premium Estimate

The premium shown here is just an estimate. Click on learn more and get the exact premium amount..

₹ 23,567
Learn more

கல்வி கடன் இ.எம்.ஐ (EMI) கால்குலேட்டர் பற்றிய விரிவான வழிகாட்டி

கல்விக் கடன் இ.எம்.ஐ (EMI) கால்குலேட்டர் என்றால் என்ன?

கல்வி கடன் இ.எம்.ஐ (EMI) கணக்கிடுவதற்கான ஃபார்முலா என்ன?

கல்விக் கடன் கால்குலேட்டர் இ.எம்.ஐ (EMI)-ஐக் கணக்கிடுவதற்கு கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சூத்திரத்தைப் பின்பற்றுகிறது.

EMI = [P * R * (1+R) ^n] / [(1+R)^ n-1]

இந்த சூத்திரத்தில் பயன்படுத்தப்படும் வேரியபிள்ஸ் பின்வருமாறு:

P = முதன்மை கடன் தொகை

N = மாதாந்திர தவணைகளின் எண்ணிக்கை

R = வட்டி விகிதம்

திரு. சஞ்சீப் 2 ஆண்டுகளுக்கு 12% வட்டி விகிதத்தில் ₹ 10 லட்சம் கல்விக் கடன் வாங்குகிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம்.

திரு. சஞ்சீப் இ.எம்.ஐ (EMI) ஆக செலுத்த வேண்டிய தொகை கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அட்டவணையில் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.

உள்ளீடு

மதிப்புகள்

पी

₹ 10 லட்சம்

आर

12% (12/100/12 -மாதங்களாக மாற்றும்போது)

एन

2 ஆண்டுகள்/24 மாதங்கள்

விண்ணப்பதாரர்கள் இந்த விவரங்களை சம்பந்தப்பட்ட புலங்களில் உள்ளிட வேண்டும்.

வெளியீடு

மதிப்புகள்

EMI [10,00,000 x 12/100/12 x (1+12/100/12)^24] / [(1+12/100/12)^24-1]

₹ 47,073

எனவே, திரு. சஞ்சீப் 2 ஆண்டுகளுக்கு ₹ 47,073 இ.எம்.ஐ (EMI)-ஆக செலுத்த வேண்டும்.

கல்விக் கடன் இ.எம்.ஐ (EMI) கால்குலேட்டர் முடிவுகளைக் காட்ட இந்த சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்துகிறது. கல்விக் கடன் இ.எம்.ஐ (EMI) கால்குலேட்டரைப் பயன்படுத்த, விண்ணப்பதாரர்கள் அசல், வட்டி விகிதம் மற்றும் காலம் ஆகியவற்றை சம்பந்தப்பட்ட பாக்ஸ்களில் உள்ளிட வேண்டும். இந்த விவரங்களை உள்ளிட்டதும், கால்குலேட்டர் அதன் முடிவை, அதாவது இ.எம்.ஐ.(EMI)-ஐ திரையில் காண்பிக்கும்.

கல்விக் கடன் விண்ணப்பதாரர்கள் கணக்கீட்டு செயல்முறையை அறிந்திருப்பதால், அத்தகைய கால்குலேட்டர்களைப் பயன்படுத்துவதன் நன்மைகளைப் பார்ப்போம்.

கல்விக் கடன் இ.எம்.ஐ (EMI) கால்குலேட்டரை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?

கல்விக் கடன் இ.எம்.ஐ (EMI) கால்குலேட்டரை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?

கல்விக் கடன் கால்குலேட்டரைப் பயன்படுத்துவதன் நன்மைகள் என்ன?

கல்வி கடன் இ.எம்.ஐ (EMI) கணக்கீடுகளை என்ன காரணிகள் பாதிக்கின்றன?

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்