ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೋನ್ ಇಎಂಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ

1 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು 5 ಕೋಟಿ ನಡುವಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
1 ಲಕ್ಷ 5 ಕೋಟಿ

ಅವಧಿ (ವರ್ಷಗಳು)

1 ಮತ್ತು 20 ರ ನಡುವಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
1 20

ಬಡ್ದಿ ದರ (ವಾರ್ಷಿಕ)

1 ಮತ್ತು 20 ರ ನಡುವಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
%
1 20
ಮಾಸಿಕ ಇಎಂಐ
17,761
ಅಸಲು ಮೊತ್ತ
16,00,000
ಬಡ್ದಿ ಮೊತ್ತ
₹ 9,57,568
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ
₹25,57,568

Get Home Insurance for your cozy abode.

Home Insurance Premium Estimate

The premium shown here is just an estimate. Click on learn more and get the exact premium amount..

₹ 23,567
Learn more

ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೋನ್ದ ಇಎಂಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನ ಸಮಗ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ

ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೋನ್ ಇಎಂಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಎಂದರೇನು?

ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೋನ್ ಇಎಂಐ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು?

ಇಎಂಐ ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೋನ್ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇಎಂಐ = [P * R * (1+R) ^n] / [(1+R)^ n-1]

ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:

P = ಅಸಲು ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ

N = ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

R = ಬಡ್ದಿ ದರ

ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ್ ಅವರು 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 12% ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ₹ 10 ಲಕ್ಷ ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೋನ್ವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ.

ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ್ ಅವರು ಇಎಂಐ ಆಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಇನ್ಪುಟ್

ಮೌಲ್ಯಗಳು

P

₹ 10 ಲಕ್ಷ

R

12% (12/100/12 -ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದಾಗ)

N

2 ವರ್ಷಗಳು/24 ತಿಂಗಳುಗಳು

ಅರ್ಜಿದಾರರು ಈ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕು,

ಔಟ್ಪುಟ್

ಮೌಲ್ಯಗಳು

EMI [10,00,000 x 12/100/12 x (1+12/100/12)^24] / [(1+12/100/12)^24-1]

₹ 47,073

ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವ್ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹ 47,073 ಇಎಂಐ ಅನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು.

ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೋನ್ ಇಎಂಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೋನ್ ಇಎಂಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲು, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅಸಲು, ಬಡ್ಡಿ ದರ ಮತ್ತು ಅವಧಿಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ ಬಾಕ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕು, ಈ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ ನಂತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಅಂದರೆ ಇಎಂಐ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.

ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೋನ್ದ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ, ಅಂತಹ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ಚರ್ಚಿಸೋಣ.

ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೋನ್ ಇಎಂಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೋನ್ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?

ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೋನ್ದ ಇಎಂಐ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ?

ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು