எஸ்.ஐ.பி கால்குலேட்டர்

மாதாந்திர முதலீடு

500 முதல் 1 லட்சம் வரை மதிப்பை உள்ளிடவும்
500 1 லட்சம்

நான் முதலீடு செய்ய விரும்புகிறேன் (ஆண்டுகளில்)

1 முதல் 30 வரை மதிப்பை உள்ளிடவும்
1 30

நான் முதலீடு செய்து இருப்பேன் (ஆண்டுகள்)

1 முதல் 30 வரையிலான ஆண்டுகளை உள்ளிடவும்
1 30

எதிர்பார்க்கப்படும் வருவாய் விகிதம்

1 முதல் 30 வரையிலான மதிப்பை உள்ளிடவும்
%
1 30
முதலீடு செய்யப்பட்ட தொகை
16,00,000
வட்டி தொகை
₹ 9,57,568
மொத்த மதிப்பு
₹25,57,568

முறையான முதலீட்டுத் திட்டம் எஸ்.ஐ.பி கால்குலேட்டர்

எஸ்.ஐ.பி கால்குலேட்டர் என்றால் என்ன?

எஸ்.ஐ.பி கால்குலேட்டர் எப்படி வேலை செய்கிறது?

ஆன்லைன் கால்குலேட்டர் மூலம் எஸ்.ஐ.பி ஐ எவ்வாறு கணக்கிடுவது?

எஸ்.ஐ.பி கால்குலேட்டரின் பயன்கள் என்னென்ன?

எஸ்.ஐ.பி கால்குலேட்டரின் நன்மைகள்

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்