ಡಿಜಿಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್
ಡಿಜಿಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ. 3+ ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರ ಭರವಸೆ
Happy Couple Standing Beside Car
Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Port my existing Policy
Renew your Digit policy

(Incl 18% GST)

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳು

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರು ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ವರ್ಷ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳ
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ. ಲಿಮಿಟೆಡ್. 1906 ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ
ಗೋ ಡಿಜಿಟ್ ಜನರಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. 2016 ಬೆಂಗಳೂರು
ಬಜಾಜ್ ಅಲಿಯಾನ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ. ಲಿಮಿಟೆಡ್. 2001 ಪುಣೆ
ಚೋಳಮಂಡಲಂ ಎಮ್ಎಸ್ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ. ಲಿಮಿಟೆಡ್. 2001 ಚೆನ್ನೈ
ಭಾರ್ತಿ ಎಕ್ಸಾ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ. ಲಿಮಿಟೆಡ್. 2008 ಮುಂಬೈ
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ ಎರ್ಗೋ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ. ಲಿಮಿಟೆಡ್. 2002 ಮುಂಬೈ
ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನರಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ. ಲಿಮಿಟೆಡ್. 2007 ಮುಂಬೈ
ದಿ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ. ಲಿಮಿಟೆಡ್. 1919 ಮುಂಬೈ
ಇಫ್ಕೋ ಟೋಕಿಯೊ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ. ಲಿಮಿಟೆಡ್. 2000 ಗುರುಗ್ರಾಮ್
ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ. ಲಿಮಿಟೆಡ್. 2000 ಮುಂಬೈ
ರಾಯಲ್ ಸುಂದರಂ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ. ಲಿಮಿಟೆಡ್. 2001 ಚೆನ್ನೈ
ದಿ ಓರಿಯಂಟಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ. ಲಿಮಿಟೆಡ್. 1947 ನವದೆಹಲಿ
ಟಾಟಾ ಎಐಜಿ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ. ಲಿಮಿಟೆಡ್. 2001 ಮುಂಬೈ
ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ. ಲಿಮಿಟೆಡ್. 2009 ಮುಂಬೈ
ಅಕೋ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 2016 ಮುಂಬೈ
ನವಿ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. 2016 ಮುಂಬೈ
ಜುನೋ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಹಿಂದೆ ಎಡೆಲ್ವೀಸ್ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು) 2016 ಮುಂಬೈ
ಐಸಿಐಸಿಐ ಲೊಂಬಾರ್ಡ್ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ. ಲಿಮಿಟೆಡ್. 2001 ಮುಂಬೈ
ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ. ಲಿಮಿಟೆಡ್. 2015 ಮುಂಬೈ
ಲಿಬರ್ಟಿ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. 2013 ಮುಂಬೈ
ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಐ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ. ಲಿಮಿಟೆಡ್. 2009 ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ
ರಹೇಜಾ ಕ್ಯು.ಬಿ.ಇ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ. ಲಿಮಿಟೆಡ್. 2007 ಮುಂಬೈ
ರಹೇಜಾ ಕ್ಯು.ಬಿ.ಇ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ. ಲಿಮಿಟೆಡ್. 2007 ಮುಂಬೈ
ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ. ಲಿಮಿಟೆಡ್. 2006 ಜೈಪುರ
ಯುನೈಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ. ಲಿಮಿಟೆಡ್. 1938 ಚೆನ್ನೈ
ಮಣಿಪಾಲ್ ಸಿಗ್ನಾ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 2014 ಮುಂಬೈ
ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ. ಲಿಮಿಟೆಡ್. 2015 ಮುಂಬೈ
ಸ್ಟಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ & ಅಲೈಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ. ಲಿಮಿಟೆಡ್. 2006 ಚೆನ್ನೈ
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬುಪಾ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. 2008 ನವದೆಹಲಿ
ಕೇರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. 2012 ಗುರ್ಗಾಂವ್
ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಸೊಂಪೊ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ. ಲಿಮಿಟೆಡ್. 2007 ಮುಂಬೈ

ಈಗ ನೀವು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ Vs. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್‌ಗಳು Vs. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬ್ರೋಕರ್‌ಗಳು

ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳು, ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರೋಕರ್‌ಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್‌ಗಳು ಬ್ರೋಕರ್‌ಗಳು
ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯವಹಾರಗಳಾಗಿವೆ. ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್‌ಗಳು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಘಟಕಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇವು ಸಂಭಾವ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಡೇಟಾದೊಂದಿಗೆ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರೋಕರ್‌ಗಳು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಗ್ರಾಹಕರ ನಡುವೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಪಾತ್ರ - ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಮತ್ತು ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣಕಾಸಿನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪಾತ್ರ - ಇದು ಸಂಭಾವ್ಯ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಲು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪಾತ್ರ - ಕಮಿಷನ್ ಗಳಿಸಲು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಯಾರಿಂದಲೂ ನೇಮಕಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್‌ಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರದ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳಾಗಿವೆ. ಬ್ರೋಕರ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಅವರು ಕಮಿಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಮೂಲಕ ಅಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. NA NA

ಅನೇಕ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತ, ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ತೋರುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ನೀವು ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿಡಬೇಕು. 

 

ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು

ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಪದೇಪದೇ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು