ಭಾರತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉದ್ಯಮ ಸುರಕ್ಷಾ ಪಾಲಿಸಿ
property-insurance
usp icon

Zero

Documentation

usp icon

Quick Claim

Process

usp icon

Affordable

Premium

Terms and conditions apply*

back arrow
Home Insurance exchange icon
Zero Paperwork. Online Process.
home icon
shop icon
office icon
factory icon
Please enter property type
Please select property type
Enter Valid Pincode
+91
Please enter valid mobile number
I agree to the Terms & Conditions
background-illustration

Terms & conditions apply*

background-illustration

ಭಾರತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉದ್ಯಮ ಸುರಕ್ಷಾ ಪಾಲಿಸಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಎಂದರೇನು?

ಡಿಜಿಟ್‌ನ ಭಾರತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉದ್ಯಮ ಸುರಕ್ಷಾ ಪಾಲಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತದೆ?

ಡಿಜಿಟ್ ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಥವಾ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕವರೇಜ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ

Due to fire or natural calamities

ಬೆಂಕಿ

ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ದಹನ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆಂಕಿ ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತುಗಳಾದ ಭೂಕಂಪ, ಚಂಡಮಾರುತ, ಪ್ರವಾಹ, ಭೂಕುಸಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಭೌತಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಈ ಪಾಲಿಸಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

explosion or implosion

ಸ್ಫೋಟ ಅಥವಾ ಅಂತಃಸ್ಫೋಟ

ಸ್ಫೋಟ ಅಥವಾ ಅಂತಃಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಅದರ ವಸ್ತುಗಳು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Impact damage

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್

ವೆಹಿಕಲ್, ಗೋಡೆ, ಉರುಳಿದ ಮರಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಯಾವುದೇ ಹೊರಗಿನ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜಡ್ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಡಿಜಿಟ್‌ನ ಭಾರತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉದ್ಯಮ ಸುರಕ್ಷಾ ಪಾಲಿಸಿ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Riot

ಗಲಭೆಗಳು, ಮುಷ್ಕರಗಳು, ಮಿಸೈಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಆಪರೇಷನ್‌ಗಳು

ಗಲಭೆಗಳು, ಮುಷ್ಕರಗಳು, ಮಿಸೈಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಆಪರೇಷನ್‌ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಭೌತಿಕ ನಷ್ಟವುಂಟಾದರೆ ಈ ಪಾಲಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತದೆ.

theft

ಕಳ್ಳತನ

ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದ 7 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಘಟನೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತು ಕವರ್ ಹೊಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವಿರುವ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಲಿಸಿ ಕವರೇಜ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಏನೆಲ್ಲಾ ಕವರ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ?

ಡಿಜಿಟ್‌ನ ಭಾರತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉದ್ಯಮ ಸುರಕ್ಷಾ ಪಾಲಿಸಿ ಕವರೇಜ್ ಒದಗಿಸದಿರುವ ಅಂಶಗಳು ಹೀಗಿವೆ -

ಯಾವುದೇ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆದೇಶದ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಮೇರೆಗೆ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದಾಗ ಉಂಟಾದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಥವಾ ನಷ್ಟ.

ಕೇಂದ್ರಪಗಾಮಿ ಬಲದಿಂದ ಅಥವಾ ಅಂತಃಸ್ಫೋಟ/ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಾಯ್ಲರ್‌ಗಳು, ತಾಪರಕ್ಷಕಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸ್ಟೀಮ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಡ್ಯಾಮೇಜ್.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿರುಕು ಬಿಡುವಿಕೆ, ಹೊಸ ರಚನೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ, ನಿರ್ಮಿಸಿದ ನೆಲದಲ್ಲಿನ ಚಲನೆಗಳು, ನೀರಿನಿಂದಾದ ಸವೆತ, ದೋಷಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್.

ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ವಿಮಾನ, ವೆಹಿಕಲ್‌ನಿಂದ ಉಂಟಾದ ಅಥವಾ ಸಾನಿಕ್ / ಸೂಪರ್‌ಸಾನಿಕ್‌ ವೇಗದ ವಿಮಾನ ಅಥವಾ ವೈಮಾನಿಕ/ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಒತ್ತಡದ ಅಲೆಗಳಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್.

ಕೆಲಸದ ಪೂರ್ತಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ನಿಲ್ಲುವಿಕೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್/ಆಪರೇಷನ್‌ಗಳು/ಆಮಿಷನ್‌ಗಳ ವಿಳಂಬ/ಅಡೆತಡೆ/ ನಿಲ್ಲುವಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಮೇಜ್.

ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಆತನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ/ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಭೌತಿಕ ನಷ್ಟ.

ಯಾವುದೇ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲೇಷನ್‌ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಿಕೆ/ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌ನ ರಿಪೇರಿಗಳು/ ಆಲ್ಟರೇಷನ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದ ದೋಷಗಳು.

ಭಾರತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉದ್ಯಮ ಪಾಲಿಸಿಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳು

ಭಾರತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉದ್ಯಮ ಪಾಲಿಸಿಯ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ -

ಬಿಸಿನೆಸ್‌ನ ಪ್ರಕಾರ

ಪಾಲಿಸಿಗೆ ನೀವು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೊತ್ತ ಬಿಸಿನೆಸ್‌ನ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಬಿಸಿನೆಸ್‌ನ ಪ್ರಕಾರದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರೀಮಿಯಂನ ಮೊತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಸಮ್ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್

ಭಾರತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉದ್ಯಮ ಸುರಕ್ಷಾ ಪಾಲಿಸಿಯ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೇಲೆ ಸಮ್ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸಮ್ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ.

ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸ್‌ನ ರಿಸ್ಕ್‌ ಪ್ರೊಫೈಲ್

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗುವಾಗ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸ್‌ನ ರಿಸ್ಕ್‌ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸ್‌ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಹೆಚ್ಚು ರಿಸ್ಕ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೈಸ್‌ ವರ್ಸಾ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉದ್ಯಮ ಸುರಕ್ಷಾ ಕುರಿತು ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು