தனிநபர் லோன் இ.எம்.ஐ கால்குலேட்டர்

கடன்தொகை

25K முதல் 10 கோடி வரை மதிப்பை உள்ளிடவும்
25 ஆயிரம் 10 கோடி

காலம் (ஆண்டுகள்)

1 முதல் 30 வரையிலான மதிப்பை உள்ளிடவும்
1 30

வட்டி விகிதம்

1 மற்றும் 20 க்கு இடையில் உள்ள மதிப்பை உள்ளிடவும்
%
1 20
மாதாந்திர இ.எம்.ஐ
17,761
அசல் தொகை
16,00,000
வட்டித் தொகை
₹ 9,57,568
மொத்தக் கட்டணம்
₹25,57,568

Get Home Insurance for your cozy abode.

Home Insurance Premium Estimate

The premium shown here is just an estimate. Click on learn more and get the exact premium amount..

₹ 23,567
Learn more

தனிநபர் லோன் கால்குலேட்டர் பற்றிய அனைத்தும் விளக்கப்பட்டுள்ளன

தனிநபர் லோன் இ.எம்.ஐ கால்குலேட்டர் என்றால் என்ன?

தனிநபர் லோனைப் பாதிக்கும் காரணிகள் என்னென்ன?

ஆன்லைன் தனிநபர் லோன் இ.எம்.ஐ கால்குலேட்டர் என்றால் என்ன?

தனிநபர் லோன் இ.எம்.ஐ (EMI)-ஐ கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம் என்ன?

தனிநபர் லோன் இ.எம்.ஐ கால்குலேட்டர் சூத்திரம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது -

இ.எம்.ஐ = [P x R x (1+R) ^N] / [(1+R) ^ N-1]

தனிநபர் லோனின் சமமான மாதாந்திர தவணைகளை உருவாக்கும் 3 கூறுகள் மேலே உள்ள தனிநபர் லோன் கணக்கீட்டு சூத்திரத்தில் P, R மற்றும் N என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

இவை பின்வருவனவற்றை குறிக்கின்றன -

P = முதன்மைத் தொகை

R = வட்டி விகிதம்

N = லோன் காலம்

மேலே உள்ள சூத்திரத்தை நன்கு புரிந்துகொள்ள பின்வரும் அட்டவணை உங்களுக்கு உதவும். இந்த எடுத்துக்காட்டில், லோன் வாங்கிய தொகை அல்லது அசல் தொகை ₹10,00,000 என்று கருதுங்கள். ஆண்டுதோறும் வசூலிக்கப்படும் வட்டி விகிதம் 10.5%. இந்த சூத்திரத்தில், வட்டி விகிதம் மாதாந்திர அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது. இது R = வருடாந்திர வட்டி விகிதம்/12/100 என்பதைக் குறிக்கிறது. எனவே, இங்கு ஆண்டுக்கு 10.5% வட்டி விகிதம் இருப்பதால், R = 10.5/12/100=0.00875.

கணக்கிடப்பட்ட இ.எம்.ஐ ₹13,493 ஆக இருக்கும். எனவே, முழு லோன் தொகையையும் திருப்பிச் செலுத்த 120 மாதங்களுக்கு ₹13,493 செலுத்த வேண்டும். செலுத்த வேண்டிய மொத்தத் தொகை ₹13,493 * 120 = ₹16,19,220. இதில் வாங்கிய லோனுக்கான வட்டி ₹6,19,220 அடங்கும்

பாராமீட்டர்

மதிப்பு

அசல் தொகை

₹10,00,000

ஆண்டு வட்டி விகிதம்

10.5%

லோன் காலம்

10 ஆண்டுகள் அல்லது 120 மாதங்கள்

இ.எம்.ஐ

₹13,493

தனிநபர் லோன் இ.எம்.ஐ கால்குலேட்டரின் நன்மைகள்

தனிநபர் லோனுக்கு தேவையான ஆவணங்கள்

தனிநபர் லோனுக்கான வரி நன்மைகள் என்ன?

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்