పర్సనల్ లోన్ ఈఎంఐ కాలిక్యులేటర్

లోన్ మొత్తం

25వేలు మరియు 10 కోట్లు మధ్య విలువను నమోదు చేయండి
25వేలు 10 కోట్లు

కాలపరిమితి (సంవత్సరాలు)

1 మరియు 30 మధ్య విలువను నమోదు చేయండి
1 30

వడ్డీ రేటు (పి.ఎ)

1 మరియు 20 మధ్య విలువను నమోదు చేయండి
%
1 20
నెలవారీ ఈఎంఐ
17,761
అసలు మొత్తం
16,00,000
వడ్డీ మొత్తం
₹ 9,57,568
మొత్తం చెల్లింపు
₹25,57,568

Get Home Insurance for your cozy abode.

Home Insurance Premium Estimate

The premium shown here is just an estimate. Click on learn more and get the exact premium amount..

₹ 23,567
Learn more

పర్సనల్ లోన్ కాలిక్యులేటర్ గురించి అంతా వివరించబడింది

పర్సనల్ లోన్ ఈఎంఐ కాలిక్యులేటర్ అంటే ఏమిటి?

పర్సనల్ లోన్‌ను ప్రభావితం చేసే అంశాలు ఏమిటి?

ఆన్‌లైన్ పర్సనల్ లోన్ ఈఎంఐ కాలిక్యులేటర్ అంటే ఏమిటి?

పర్సనల్ లోన్ ఈఎంఐని లెక్కించడానికి ఫార్ములా ఏమిటి?

వ్యక్తిగత రుణ ఈఎంఐ కాలిక్యులేటర్ ఫార్ములా క్రింద ఇవ్వబడింది -

ఈఎంఐ = [P x R x (1+R) ^N] / [(1+R) ^ N-1]

వ్యక్తిగత రుణం యొక్క సమానమైన నెలవారీ వాయిదాలను రూపొందించే 3 భాగాలు పై వ్యక్తిగత లోన్ లెక్కింపు ఫార్ములాలో P, R మరియు N వలె పేర్కొనబడ్డాయి.

ఇవి సూచిస్తాయి -

P = అసలు మొత్తం

R = వడ్డీ రేటు

N = లోన్ కాల వ్యవధి

పై ఫార్ములాను బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి క్రింది పట్టిక మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది. ఈ ఉదాహరణలో, రుణం తీసుకున్న మొత్తం లేదా అసలు మొత్తం ₹10,00,000 అని పరిగణించండి. వార్షికంగా వసూలు చేసే వడ్డీ రేటు 10.5%. ఈ ఫార్ములాలో, వడ్డీ రేటు నెలవారీ ప్రాతిపదికన లెక్కించబడుతుంది. ఇది, R = వార్షిక వడ్డీ రేటు/12/100ని సూచిస్తుంది. కాబట్టి, ఇక్కడ వడ్డీ రేటు సంవత్సరానికి 10.5%, అప్పుడు R = 10.5/12/100=0.00875.

కంప్యూటెడ్ ఈఎంఐ ₹13,493. ఈ విధంగా, మీరు పూర్తి లోన్ మొత్తాన్ని తిరిగి చెల్లించడానికి 120 నెలలకు ₹13,493 చెల్లించాలి. చెల్లించాల్సిన మొత్తం ₹13,493*120 = ₹16,19,220. ఇందులో పొందిన ఋణంపై వడ్డీగా ₹6,19,220 ఉంటుంది.

పరామితి

విలువ

అసలు మొత్తం

₹10,00,000

వార్షిక వడ్డీ రేటు

10.5%

లోన్ కాలవ్యవధి

10 సంవత్సరాలు లేదా 120 నెలలు

ఈఎంఐ

₹13,493

పర్సనల్ లోన్ ఈఎంఐ కాలిక్యులేటర్ యొక్క ప్రయోజనాలు

పర్సనల్ లోన్ కోసం అవసరమైన పత్రాలు

పర్సనల్ లోన్‌పై పన్ను ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు