లమ్ సమ్ కాలిక్యులేటర్

మొత్తం లమ్ సమ్ పెట్టుబడి

500 మరియు 1 కోటి మధ్య విలువను నమోదు చేయండి
500 1 కోటి

కాలం (సంవత్సరాలు)

1 మరియు 30 మధ్య విలువను నమోదు చేయండి
1 30

మొత్తం లమ్ సమ్ పెట్టుబడి

1 మరియు 30 మధ్య విలువను నమోదు చేయండి
%
1 30
పెట్టుబడి పెట్టిన మొత్తం
16,00,000
వడ్డీ రేటు
₹ 9,57,568
మొత్తం విలువ
₹25,57,568

లమ్ సమ్ పెట్టుబడి ప్లాన్ కాలిక్యులేటర్ ఆన్‌లైన్

లమ్ సమ్ క్యాలిక్యులేటర్ అంటే ఏమిటి?

లమ్ సమ్ క్యాలిక్యులేటర్ ఎలా పని చేస్తుంది?

లమ్ సమ్ క్యాలిక్యులేటర్ను ఎలా ఉపయోగించాలి?

లమ్ సమ్ క్యాలిక్యులేటర్ యొక్క ఉపయోగాలు ఏమిటి?

లమ్ సమ్ క్యాలిక్యులేటర్ యొక్క ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

లమ్ సమ్ మరియు SIP కాలిక్యులేటర్‌ల మధ్య తేడా ఏమిటి?

తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు