ડિજીટ ઇન્સ્યોરન્સ કરાવો

ભારતમાં શિશુ/નવજાત શિશુ માટે પાસપોર્ટ

((સોર્સ: wise.com))

ભારતમાં પાસપોર્ટ-અરજીની પ્રક્રિયા પૂરતી સુવ્યવસ્થિત છે, અને વિદેશ પ્રવાસ કરતા મોટાભાગના લોકો તેનાથી સારી રીતે પરિચિત છે. તેમ છતાં, જ્યારે શિશુનો પાસપોર્ટ મેળવવાની વાત આવે છે, ત્યારે લોકોમાં કેટલીક મૂંઝવણ ચાલુ રહે છે.

નવજાતનો પાસપોર્ટ શું છે? તમે તમારા બાળક માટે તે કેવી રીતે મેળવશો?

જો આ પ્રશ્નો હોય અને તમારા મનમાં વધુ પ્રશ્નો હોય, તો વાંચવાનું ચાલુ રાખો. નીચેના લખાણમાં ભારતમાં શિશુ પાસપોર્ટ વિશેના તમારા તમામ પ્રશ્નોના જવાબ આપવા જોઈએ.

શિશુ/નવજાતના પાસપોર્ટ માટે કેવી રીતે અરજી કરવી?

ભારતમાં નવજાત શિશુ માટે પાસપોર્ટ માટે અરજી કરતી વખતે સામેલ વિવિધ પગલાઓને સમજતા પહેલા, આ દસ્તાવેજમાં શું શામેલ છે તે સમજવું જોઈએ.

કોઈપણ માતા-પિતાને પ્રથમ વસ્તુ જાણવાની જરૂરિયાત છે તે છે શિશુના પાસપોર્ટ માટેની વય મર્યાદા. જો તમારું બાળક અરજી સમયે 4 વર્ષથી નાનું હોય, તો તે/તેણી આ દસ્તાવેજ મેળવવા માટે પાત્ર છે. ફક્ત માતાપિતા અથવા કાનૂની વાલી જ તેમના વતી અરજી કરી શકે છે.

ભારતમાં નવજાત શિશુ માટે પાસપોર્ટ માટેની અરજીમાં ઓનલાઇન અને ઓફલાઇન પદ્ધતિઓનો સમાવેશ થાય છે. તમે તેના માટે બેમાંથી કોઈપણ પ્રક્રિયા દ્વારા સંપર્ક કરવાનું પસંદ કરી શકો છો. તમે નીચે સૂચિબદ્ધ ઓનલાઇન અને ઓફલાઇન બંને પદ્ધતિઓ શોધી શકો છો.

નવજાત શિશુઓ માટે ઓનલાઇન પાસપોર્ટ માટે અરજી કરો

જો તમે તમારા નવજાત શિશુ માટે પાસપોર્ટ માટે ઓનલાઇન અરજી કરવાનું નક્કી કર્યું હોય, તો તમારે અનુસરવાની જરૂરિયાત છે તે દરેક પગલાં અહીં આપેલા છે -

 • પગલું 1: પાસપોર્ટ સેવા કેન્દ્ર વેબસાઇટ ની મુલાકાત લો.

 • પગલું 2: સચોટ માહિતી આપીને આ પોર્ટલ પર એકાઉન્ટ રજીસ્ટર કરો. તમારા ઇમેઇલ આઈડી પર મોકલવામાં આવેલી લિંકનો ઉપયોગ કરીને આ એકાઉન્ટને માન્ય કરો.

 • પગલું 3: તમારા ઓળખપત્રો સાથે આ PSK એકાઉન્ટમાં લૉગ ઇન કરો.

 • પગલું 4: ઓનલાઇન પાસપોર્ટ -અરજીના વિકલ્પ 1 અથવા વિકલ્પ 2માંથી પસંદ કરો. પ્રથમ વિકલ્પ ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાની મંજૂરી આપે છે, જ્યારે બીજો વિકલ્પ તમને આ ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા અને તમારી પોતાની અનુકૂળતાએ ભરવાની મંજૂરી આપે છે.

 • પગલું 5: તમે વિકલ્પ 1 હેઠળ સીધા જ ઓનલાઇન ફોર્મ સબમિટ કરી શકો છો. જો તમે વિકલ્પ 2 પસંદ કરો છો, તો તમારે XML ફોર્મેટમાં ભરેલ ફોર્મ સાચવવાની જરૂરિયાત પડશે. પછી તેને તે જ વિભાગમાં અપલોડ કરો જ્યાં તમે વિકલ્પ 2 પસંદ કરો છો.

 • પગલું 6: સંબંધિત અરજી ફી ચૂકવો અને સ્લોટ બુક કરો.

આ શિશુઓ માટે ઓનલાઈન પાસપોર્ટ પ્રક્રિયાને પૂર્ણ કરે છે.

જો કે, જો આ તમારા માટે શક્ય નથી, તો સરકાર ઓફલાઇન અરજી કરવા માટે પણ મંજૂરી આપે છે.

નવજાત શિશુઓ માટે ઓફલાઇન પાસપોર્ટ માટે અરજી કરો

જ્યાં બધા પાસપોર્ટ સેવા કેન્દ્રો પુખ્તો માટેના પાસપોર્ટના કિસ્સામાં રૂબરૂમાં અરજી કરવાની મંજૂરી આપતા નથી, ત્યાં આ સુવિધા સગીર અને શિશુના પાસપોર્ટ માટે ઉપલબ્ધ છે. તેથી, અહીં ઓફલાઇન પદ્ધતિ છે - 

 • પગલું 1: તમારા સંબંધિત પાસપોર્ટ સેવા કેન્દ્ર/પોસ્ટ ઓફિસ પાસપોર્ટ સેવા કેન્દ્ર/પાસપોર્ટ કચેરીની મુલાકાત લો.

 • પગલું 2: સંબંધિત વિગતો સાથે અરજી ફોર્મ ભરો.

 • પગલું 3: ભરેલા ફોર્મની સાથે તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો સબમિટ કરો.

 • પગલું 4: શિશુ પાસપોર્ટ -અરજી પૂર્ણ કરવા માટે લાગુ પડતી ફીની ચુકવણી કરો.

હવે જ્યારે તમે જાણો છો કે શિશુ પાસપોર્ટ માટે કેવી રીતે અને ક્યાં અરજી કરવી, તમારે આ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવા માટે જરૂરી વિવિધ દસ્તાવેજો વિશે પણ જાણવું આવશ્યક છે.

નવજાત શિશુ માટે આવશ્યક પાસપોર્ટ દસ્તાવેજો

શિશુ પાસપોર્ટ પ્રક્રિયા યોગ્ય દસ્તાવેજ સબમિટ કર્યા વિના અધૂરી રહે છે. ભારતમાં નવજાત બાળક માટે પાસપોર્ટના કેટલાક મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો અહીં આપ્યા છે -

 • સંબંધિત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા આપવામાં આવેલ બાળકના જન્મનું  પ્રમાણપત્ર.

 • સરનામાનો પૂરાવો, જેમાં માતાપિતાના પાસપોર્ટમાંથી એકને માન્ય પૂરાવો ગણવામાં આવે છે.

 • બાળકના પાસપોર્ટ-સાઇઝના ફોટોગ્રાફ ભારતમાં શિશુ પાસપોર્ટ ના પ્રશ્નમાં  અન્ય મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજ ગણાય છે.

 • પાસપોર્ટ સેવા કેન્દ્રમાંથી એકત્રિત કરેલ પરિશિષ્ટ H ફોર્મ ભરેલ.

 • વ્યવસ્થાપનની પાવતી

શિશુ પાસપોર્ટની અરજી માટે ફીનું માળખું

શિશુ પાસપોર્ટ માટે જરૂરી દસ્તાવેજો જાણવા ઉપરાંત, ફીનું માળખું સમજવું પણ મહત્વપૂર્ણ છે.

સામાન્ય રીતે, ભારતમાં સગીર માટે નિયમિત પાસપોર્ટ -અરજી ફી ₹ 1000 છે, અને તત્કાળ ફી ₹ 2000 છે.

 

શિશુ પાસપોર્ટ -અરજીઓ માટે પ્રક્રિયા સમય

શિશુ પાસપોર્ટ પ્રક્રિયા સમય કેટલાક પરિબળોના આધારે બદલાઈ શકે છે. સફળ અરજી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કર્યા પછી, માતા-પિતા/વાલીઓને કન્ફોર્મેશનની પાવતી અથવા નોટિફિકેશન પ્રાપ્ત થવું જોઈએ. સામાન્ય રીતે, આ કન્ફોર્મેશન મળ્યા પછી 4-7 દિવસમાં પાસપોર્ટ સંબંધિત સરનામાં પર મોકલવામાં આવે છે.

અમુક સંજોગોમાં, તમારા નવજાત શિશુનો પાસપોર્ટ મેળવવો એ અત્યંત મહત્ત્વપૂર્ણ છે. આવા સમયે તમારે તમામ જરૂરી જાણકારી સાથે તૈયાર રહેવું જોઈએ. અમે આશા રાખીએ છીએ કે તમે જે શોધી રહ્યા હતા તે શોધવામાં આ લેખ તમને મદદ કરશે!

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

જો તમારો જીવનસાથી વિદેશમાં હોય તો તમે શિશુ પાસપોર્ટ માટે કેવી રીતે અરજી કરી શકો?

જો તમારો જીવનસાથી અરજી સમયે વિદેશમાં હોય, તો આ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવા માટે તેમની/તેણીની સંમતિ સહીના સ્વરૂપમાં આવશ્યક છે. ફોર્મના પરિશિષ્ટ D હેઠળ આ વિશિષ્ટ જોગવાઈ પ્રાપ્ત કરો.

શું તમારા નવજાતને ઓફલાઇન અરજી દરમિયાન PSKમાં તમારી સાથે જવાની જરૂરિયાત છે?

ના, ઓફલાઇન અરજી પ્રક્રિયામાં તમારા શિશુ પુત્ર કે પુત્રીને પાસપોર્ટ અરજી દરમિયાન PSK પર હાજર રહેવાની જરૂરિયાત નથી. માત્ર માતા-પિતાએ જ હાજર રહેવું આવશ્યક છે.

શું શિશુ પાસપોર્ટ -અરજીમાં પોલીસ વેરિફિકેશન સામેલ છે?

ના, જો એક અથવા બંને માતા-પિતા પાસે જીવનસાથીના નામ સાથે પાસપોર્ટ હોય તો પોલીસ વેરિફિકેશન આવશ્યક નથી.