ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ
{{dueCtrl.calenderHeading}}

ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್: ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ವಿಧಾನ