એચઆરએ કેલ્ક્યુલેટર

એચઆરએ મુક્તિ કેલ્ક્યુલેટર
Help
આ તે રકમ છે જે કર્મચારીને કોઈપણ વધારા અથવા ભથ્થાં વિના ચૂકવવામાં આવે છે
Help
સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને ચૂકવવામાં આવતા જીવન ગોઠવણ ભથ્થાની કિંમત. જો તમને મોંઘવારી ભથ્થું ન મળતું હોય તો કૃપા કરીને "0" દાખલ કરો.
Help
મકાન ભાડે આપવાના ખર્ચને પહોંચી વળવા કંપની દ્વારા તેના કર્મચારીને આપવામાં આવતા પગારનો ઘટક
Help
મકાન ભાડે આપવાના ખર્ચને પહોંચી વળવા કંપની દ્વારા તેના કર્મચારીને આપવામાં આવતા પગારનો ઘટક
શું તમે દિલ્હી, મુંબઈ, કોલકાતા કે ચેન્નાઈ જેવા મહાનગરોમાં રહો છો?*

Save up to ₹31200 Tax

with Digit Health Insurance

Taxable HRA

 • 40% મૂળભૂત પગારના 40%
  0
 • એચઆરએ પ્રાપ્ત થયું
  0
 • પગારના 10% થી વધુ ભાડું ચૂકવવામાં આવે છે
  0
 • મુક્તિ એચઆરએ ની રકમ
  0
 • કર માટે ચાર્જપાત્ર એચઆરએ
  34,434

Save up to ₹31200 Tax

with Digit Health Insurance

એચઆરએ ટેક્સ મુક્તિની ગણતરી કેવી રીતે કરવી - સમજુતી

એચઆરએ કેલ્ક્યુલેટર શું છે?

એચઆરએ કેલ્ક્યુલેટરનો ઓનલાઈન ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો?

એચઆરએ મુક્તિ કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરવાના ફાયદા

એચઆરએ મુક્તિ મેળવવા માટે પાત્રતાના પરિબળો

ઘર ભાડા ભથ્થા મુક્તિની ગણતરી કરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો

એચઆરએ મુક્તિ કેલ્ક્યુલેટર સંબંધિત FAQs