ಹೆಚ್‍ಆರ್​ಎ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಹೆಚ್‍ಆರ್​ಎ ವಿನಾಯಿತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
Help
ಇದು ಯಾವುದೇ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಥವಾ ಭತ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ.
Help
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಭತ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು "0" ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
Help
ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂಬಳದ ಒಂದು ಅಂಶ
Help
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ
ನೀವು ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಅಥವಾ ಚೆನ್ನೈನಂತಹ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?*

Save up to ₹31200 Tax

with Digit Health Insurance

Taxable HRA

 • 40%ಮೂಲ ವೇತನದ 40%
  0
 • ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಹೆಚ್‍ಆರ್​ಎ
  0
 • ಸಂಬಳದ 10% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ
  0
 • ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದ ಹೆಚ್‍ಆರ್​ಎ ಮೊತ್ತ
  0
 • ತೆರಿಗೆಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಹೆಚ್‍ಆರ್​ಎ
  34,434

Save up to ₹31200 Tax

with Digit Health Insurance

ಹೆಚ್‍ಆರ್​ಎ(HRA) ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು – ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್‍ಆರ್​ಎ(HRA) ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಎಂದರೇನು?

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್‍ಆರ್​ಎ(HRA) ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಹೆಚ್‍ಆರ್​ಎ(HRA) ವಿನಾಯಿತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು.

ಹೆಚ್‍ಆರ್​ಎ(HRA) ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇರುವ ಅರ್ಹತೆಗಳು.

ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೋವನ್ಸ್ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು.

ಹೆಚ್‍ಆರ್​ಎ(HRA) ವಿನಾಯಿತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು