ઈપીએફ કેલ્ક્યુલેટર

ઉંમર (વર્ષ)

Enter value between 18 to 60
18 60

માસિક પગાર (મૂળભૂત + DA)

Enter value between 1000 to 500000
5000 1 Cr

આવક વૃદ્ધિ દર

Enter value between 0 and 100
%
0 100

તમારું માસિક યોગદાન

Enter value between 12 and 100
%
12 20

નિવૃત્તિની ઉંમરે કુલ રકમ

16,00,000

તમારું રોકાણ

16,00,000

વ્યાજ દર (FY-2022-23)

8.1

%

નિવૃત્તિ વય (વર્ષ)

60

એમ્પ્લોયરનું માસિક યોગદાન

3.7

%

ઈપીએફ કેલ્ક્યુલેટર: ઈપીએફ રિટર્નની ઓનલાઇન ગણતરી કરો

ઈપીએફ કેલ્ક્યુલેટર કેવી રીતે કામ કરે છે?

ઈપીએફ ગણતરી માટે ફોર્મ્યુલા શું છે?

ઈપીએફ ગણતરીની મૂળભૂત બાબતો અને કર્મચારી અને એમ્પ્લોયર દ્વારા કરવામાં આવેલ યોગદાનને સમજવા માટે, નીચેના વિભાગનો સંદર્ભ લેવો આવશ્યક છે.

ઈપીએફ માં કર્મચારીનું યોગદાન = 12% (મૂળભૂત પગાર + DA)

ઈપીએફ માં એમ્પ્લોયરનું યોગદાન = 12% (મૂળભૂત પગાર + DA)

મહેરબાની કરીને નોંધ કરો કે એમ્પ્લોયરના યોગદાનના 12%ને બે ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે, 8.33% કર્મચારીની પેન્શન સ્કીમ (EPS) તરફ અને 3.67% પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં.

ઉપરોક્ત સૂત્રને સરળ બનાવવા માટે, ચાલો આપેલ કોષ્ટકમાંથી દરેક શબ્દનો અર્થ સમજીએ:

શરતો

અર્થ

મૂળભૂત પગાર

વધારાની ચૂકવણીઓ પહેલાં પગારનો વધારાનો દર

ડીએ

મોંઘવારી ભથ્થું એ ઘર લઈ જવાની રકમની ગણતરી કરવા માટે મૂળ પગારમાં ઉમેરવામાં આવતી રકમ છે.

આગળ, અમે એક વર્ષના અંતે કર્મચારી અને નોકરીદાતા બંનેના યોગદાન પર વ્યાજની ગણતરી કેવી રીતે કરવામાં આવે છે તેના પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીએ છીએ.

નાણાકીય વર્ષ 2021-2022 માટે વ્યાજ દર 8.1% છે

તેથી, દર મહિને લાગુ વ્યાજ દર 8.1%/12= 0.675% છે.

આ ગણતરી દરેક મહિનાના ઓપનિંગ બેલેન્સ પર કરવામાં આવે છે. પ્રથમ મહિનાનું ઓપનિંગ બેલેન્સ શૂન્ય હોવાથી, વ્યાજની કમાણી પણ શૂન્ય થાય છે. બીજા મહિના માટેના વ્યાજની ગણતરી પ્રથમ મહિનાના બંધ બેલેન્સ પર કરવામાં આવે છે, જે પ્રથમ મહિનાની શરૂઆતની બેલેન્સ પણ છે. આ ગણતરી પછીના મહિનાઓ માટે સમાન રીતે કરવામાં આવે છે.

વ્યક્તિઓ ઈપીએફ વ્યાજ કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરીને દર મહિને અને વર્ષમાં મેળવેલા વ્યાજની રકમ જાણવા માટે કરી શકે છે.

જો કે, પ્રથમ વર્ષનું કુલ વ્યાજ એમ્પ્લોયર અને કર્મચારીઓ બંનેના યોગદાનના સરવાળામાં ઉમેરવામાં આવે છે, જે બીજા વર્ષ માટે પ્રારંભિક બેલેન્સ છે.

ઈપીએફ કેલ્ક્યુલેટરની જેમ જ, વ્યક્તિઓ ઈપીએફ કેલ્ક્યુલેટર એક્સેલ શીટનો ઉપયોગ કરીને જમા રકમની ગણતરી કરી શકે છે. વધુમાં, આ એક્સેલ-આધારિત ઈપીએફ કેલ્ક્યુલેટર વ્યક્તિઓને ઈપીએફ કોર્પસને વધુ સારી રીતે સમજવામાં અને રોકાણના નિર્ણયોને વધારવામાં મદદ કરે છે.

ઈપીએફ કેલ્ક્યુલેટર કેવી રીતે કામ કરે છે તે જાણવા ઇચ્છુકોએ નીચે દર્શાવેલ ઉદાહરણ અને ગણતરી પ્રક્રિયાને સમજવી આવશ્યક છે.

ઈપીએફ ગણતરીના વિવિધ ઉદાહરણ

ઈપીએફ ની ગણતરી માટે ઇનપુટ્સ

ઇનપુટ્સ

રકમ (વ્યક્તિગત રીતે બદલાતી રહે છે)

મૂળભૂત પગાર + DA

₹12,000

ઈપીએફ માં કર્મચારીનું યોગદાન

₹12,000 ના 12%

કર્મચારી પેન્શન યોજનામાં એમ્પ્લોયરનું યોગદાન

₹12,000 ના 33%

ઈપીએફ તરફ એમ્પ્લોયરનું યોગદાન

₹12,000 ના 3.67%

ઉપરોક્ત મૂલ્યોમાંથી પેદા થયેલ આઉટપુટ નીચે દર્શાવેલ છે.

આઉટપુટ

ઉપરોક્ત ઇનપુટ્સ માટે રકમ

ઈપીએફ માં કર્મચારીનું યોગદાન

₹1440/મહિને

ઈપીએફ ખાતામાં એમ્પ્લોયરનું યોગદાન

₹1000/મહિને રાઉન્ડ ઑફ

ઈપીએફ ખાતામાં એમ્પ્લોયરનું યોગદાન

₹440/મહિને રાઉન્ડ ઑફ

ઈપીએફ ની ગણતરી માટે ઇનપુટ્સ

ઇનપુટ્સ

રકમ (વ્યક્તિગત રીતે બદલાતી રહે છે)

મૂળભૂત પગાર + DA

₹20,000

ઇપીએફમાં કર્મચારીનું યોગદાન

₹20,000 ના 12%

કર્મચારી પેન્શન યોજનામાં એમ્પ્લોયરનું યોગદાન

₹15,000 ના 8.33%

ઈપીએફ તરફ એમ્પ્લોયરનું યોગદાન

બી - સી

ઉપરોક્ત મૂલ્યોમાંથી પેદા થયેલ આઉટપુટ નીચે દર્શાવેલ છે.

આઉટપુટ

ઉપરોક્ત ઇનપુટ્સ માટે રકમ

ઈપીએફ માં કર્મચારીનું યોગદાન

₹2400/મહિને

ઈપીએફ ખાતામાં એમ્પ્લોયરનું યોગદાન

₹1250/મહિને રાઉન્ડ ઑફ

ઈપીએફ ખાતામાં એમ્પ્લોયરનું યોગદાન

₹ (2400-1250) = ₹1150/મહિને રાઉન્ડ ઑફ

નિવૃત્તિ સમયે ઈપીએફ રકમની ગણતરી કરવાનાં સ્ટેપ્સ

ઈપીએફ કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ

ઈપીએફ કેલ્ક્યુલેટરના ફાયદા

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો