கிசான் விகாஸ் பத்ரா கால்குலேட்டர்

மொத்த முதலீடுத் தொகை

1000 முதல் 50 லட்சம் வரை மதிப்பை உள்ளிடவும்
1000 50 லட்சம்
கே.வி.பிஆண்டு வட்டி விகிதம்
7.2 %
கால கட்டம்
10 ஆண்டுகள்
முதலீடு செய்யப்பட்ட தொகை
17,761
முதிர்ச்சித் தொகை
₹ 9,57,568

கிசான் விகாஸ் பத்ரா கே.வி.பிகால்குலேட்டர்

கே.வி.பி முதிர்ச்சி கால்குலேட்டர் எப்படி வேலை செய்கிறது?

 

கே.வி.பிகால்குலேட்டர், கூட்டு வட்டியின் சூத்திரத்தைப் போலவே வருமானத்தைக் கணக்கிடப் பயன்படுத்தப்படும் சூத்திரமும் கூட்டுவட்டியின் பிரதானமாகச் செயல்படுகிறது.

A = P (1 + r/n)^(nt)

இங்கே,

அளவுருக்கள்

விளக்கம்

A

முதிர்வுத் தொகை

P

முதன்மை அல்லது ஆரம்பத் தொகை

r

வட்டி விகிதம்

t

முதலீட்டின் காலம்

n

நேர வட்டியின் எண்ணிக்கை, குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் சேர்க்கப்படுகிறது

கே.வி.பிகால்குலேட்டரில் பொருந்தக்கூடிய பல்வேறு கணக்கீட்டு அளவீடுகளை ஆராய்வதற்கு முன், பின்வரும் உதாரணத்தைக் கவனியுங்கள். இந்த பிரிவில் பின்னர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அளவீடுகளைப் புரிந்துகொள்வதை இது எளிதாக்கும்.

 

உதாரணம்: திரு ஏ 18 ஆகஸ்ட் 2021 அன்று கே.வி.பி -இல் ₹1 லட்சத்தை முதலீடு செய்தார்.

 

கே.வி.பிகால்குலேட்டரில் பின்வரும் கணக்கீட்டு அளவீடுகளுடன் தொடர்புடைய மதிப்புகளை தனிநபர் உள்ளிட வேண்டும்:

கணக்கீட்டு அளவீடுகள்

விவரங்கள்

முதலீட்டுத் தொகை

முதலீட்டுத் தொகை என்பது இந்தத் திட்டத்தில் தனிநபர் முதலீடு செய்யும் தொகையைக் குறிக்கிறது. மேலே உள்ள உதாரணத்தின்படி, முதலீட்டுத் தொகை ₹1 லட்சமாக இருக்கும்.

முதலீட்டுத் தேதி

முதலீட்டுத் தேதி என்பது கே.வி.பிதிட்டத்தில் தனிநபர் முதலீட்டை மேற்கொள்ளும் தேதி என வரையறுக்கலாம். மேலே உள்ள எடுத்துக்காட்டில், முதலீட்டு தேதி '18/08/2021'.

 

கே.வி.பிகால்குலேட்டரின் குறிப்பிட்ட புலங்களில் இரண்டு தரவையும் உள்ளிட்ட பிறகு, முதிர்ச்சித் தொகை கணக்கிடப்படுகிறது. அதன் பிறகு, ஒரு பயனருக்கு முதிர்வுத் தொகை, முதிர்வுத் தேதி மற்றும் மொத்த வட்டித் தொகை வழங்கப்படும்.

கே.வி.பிவிஷயத்தில், வட்டி ஆண்டுதோறும் கூட்டப்படுகிறது என்பதை நினைவில் கொள்க. தற்போது, சலுகைக்கான வட்டி விகிதம் 6.9%. கே.வி.பி -க்கு குறிப்பிட்ட கால அவகாசம் இல்லை. தற்போதைய வட்டி விகிதத்தில், முதிர்வுத் தேதி 124 மாதங்களாக இருக்கும்.

 

இப்போது கே.வி.பிவட்டியை எவ்வாறு கணக்கிடுவது என்று பார்ப்போம்.

கே.வி.பி திட்டத்திற்கான வட்டி விகிதம்

 

நிதி அமைச்சகத்தின் புதுப்பிப்புகளைப் பொறுத்து, இந்தத் திட்டத்திற்கான வட்டி விகிதம் அவ்வப்போது மாறுபடும். இந்தத் திட்டத்திற்குப் பொருந்தும் தற்போதைய வட்டி விகிதம் 6.9% p.a., இது 124 மாதங்களில் ஒருவரின் முதலீட்டை இரட்டிப்பாக்கும்.

 

கீழேயுள்ள அட்டவணையானது குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் இந்த வட்டி விகிதத்தில் ஏற்படும் ஏற்ற இறக்கங்களைக் குறிக்கிறது:

 

கால கட்டம்

வட்டி விகிதம்

Q1 FY 2020-2021

6.9%

Q4 FY 2019-2020

7.6%

Q2 FY 2019–2020

7.6%

Q1 FY 2019–2020

7.7%

Q4 FY 2018-2019

7.7%

Q3 FY 2018-2019

7.7%

Q2 FY 2018-2019

7.3%

Q1 FY 2018-2019

7.3%

எனவே, தற்போதைய வட்டி விகிதம் 6.9% ஆக இருப்பதால், 2020-2021 நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் ஒருவர் சம்பாதித்த வட்டியைக் கணக்கிடுவதற்கு கே.வி.பிவட்டி விகிதக் கால்குலேட்டர் இந்த விகிதத்தைக் கருத்தில் கொள்ளும்.

 

எனவே, தற்போதைய வட்டி விகிதம் 6.9% ஆக இருப்பதால், 2020-2021 நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் ஒருவர் சம்பாதித்த வட்டியைக் கணக்கிடுவதற்கு கே.வி.பிவட்டி விகிதக் கால்குலேட்டர் இந்த விகிதத்தைக் கருத்தில் கொள்ளும். எனவே, நீங்கள் இந்தத் திட்டத்தில் முதலீடு செய்ய விரும்பினால், உங்கள் நன்மைக்காக இந்தக் கருவியைப் பயன்படுத்துங்கள்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்