ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ

ಬನ್ನಿ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗೋಣ
  • {{itemType}}
Please Select the Type
Full Name is required Maximum 150 characters allowed
RM Code is required
  • {{item}}
POSP Code is required
Enter Valid Email Address
Pincode is required Please enter 6 digit pincode
Mobile Number is required Enter valid mobile number Mobile Number Of Digit Employee Is Not Allowed
Please Enter IMF Number
Please Enter IRDA Number
Enter Valid OTP
Didn’t receive SMS? Resend Otp

I agree to the Terms & Conditions

Please accept terms and conditions

Work

in spare time

Earn

side income

FREE

training by Digit

ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏಜೆಂಟ್/ಪಿ.ಒ.ಎಸ್.ಪಿ. ಎಂದರೆ ಯಾರು?

ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಎಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ-ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇವರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಹ ಒಬ್ಬರಾಗಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ.

 

ಡಿಜಿಟ್ ನೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಂದರೇನು?

ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ವಿಧದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಜನರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಾಗ, ಅವರನ್ನು ಹಣಕಾಸಿನ ನಷ್ಟದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯವಾದರೆ ಅಥವಾ ಗಾಯವಾದರೆ, ಅವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎನ್ನುವುದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1.3 ಶತಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವ್ಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20% ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಕವರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. * ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ - ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಗವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಲು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ನೀವು ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು.

Read More

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಉದ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಗಳು

1
ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಉದ್ಯಮವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, 2018 ರಲ್ಲಿ 24% ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ(1)
2
ಭಾರತದ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳು, 2020ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019 ರವರೆಗೆ) 40.17 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಂಡಿವೆ. (2)
3
ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 20% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜನರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕವರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.  ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶವಿದೆ.(3)

ಡಿಜಿಟ್ ನೊಂದಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏಜೆಂಟ್/POSP ಏಕೆ ಆಗಬೇಕು?

ನೀವು ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಏಕೆ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟ್ ಅನ್ನು ಏಕೆ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಡಿಜಿಟ್‌ ನೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ

ನಮ್ಮ ಪಿ.ಒ.ಎಸ್.ಪಿ. ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ, ನೀವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಡಿಜಿಟ್, ಇಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. ಏಷ್ಯಾದ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ 2019, ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಿರಿಯ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ.

ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ

ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಸಹ ಅವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಸಶಕ್ತ ಬ್ಯಾಕೆಂಡ್ ಬೆಂಬಲ

ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿದೆ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸುಧಾರಿತ ವೆಬ್ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು  24×7 ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

ಫೇಸ್ಬುಕ್'ನಲ್ಲಿ 4.8 ರೇಟಿಂಗ್

ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರು ಪೂರ್ಣ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದುವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ 4.8/5 ರ Facebook ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ.

ವೈದ್ಯರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪಾಲಿಸಿಗಳು

ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು AIIM ಗಳ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಎಂ.ಸಿ. ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಧಿಕ ಕ್ಲೇಮ್ ಸೆಟಲ್‌ಮೆಂಟ್ ಅನುಪಾತ

ನಾವು ಖಾಸಗಿ ಕಾರುಗಳಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕ ಕ್ಲೇಮ್‌ ಸೆಟಲ್‌ಮೆಂಟ್ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಡೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೇಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 93% ಅನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ನಗದುರಹಿತ ಕ್ಲೇಮ್‌ಗಳು

ನಾವು 5900+ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ದೊಡ್ಡ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರು ನಗದು ರಹಿತ ಕ್ಲೇಮ್‌ಗಳ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ಕ್ಲೇಮ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಚಿಂತಿಸದೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು!

ಕಾಗದರಹಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು

ನಮ್ಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ಲೇಮ್ ನೋಂದಾಯಿಸುವವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತುಂಬುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಕೇವಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್/ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈಗ ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು!

ವೇಗದ ಕಮಿಷನ್ ಸೆಟಲ್‌ಮೆಂಟ್

ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ! ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಮಿಷನ್‌ಗಳು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತವೆ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿ 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಕಮಿಷನ್‌ ಅನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏಜೆಂಟ್/ಪಿ.ಒ.ಎಸ್.ಪಿ. ಆಗುವುದು ಹೇಗೆ?

ಡಿಜಿಟ್ ನೊಂದಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏಜೆಂಟ್/ಪಿ.ಒ.ಎಸ್.ಪಿ. ಆಗುವುದು ಹೇಗೆ?

ಹಂತ 1

ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾದ ನಮ್ಮ ಪಿ.ಒ.ಎಸ್.ಪಿ. ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.

ಹಂತ 2

ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ 15-ಗಂಟೆಗಳ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

ಹಂತ 3

ಸೂಚಿಸಿರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ

ಹಂತ 4

ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿ, ಅಷ್ಟೆ! ಈಗ ನೀವು ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಪಿ.ಒ.ಎಸ್.ಪಿ. ಆಗುತ್ತೀರಿ.

ನೀವು ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸಬಹುದು?

 

ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವು, ನೀವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಪಾಲಿಸಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏಜೆಂಟ್, ಅಧಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ವಿಶಾಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ವೆಚ್ಚವು ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.

ಇದರರ್ಥ, ಜನರು ಈಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಅಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.

ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಐಡಿಯಾ ಪಡೆಯಲು, ಕೆಳಗಿನ ಕಮಿಷನ್ ರಚನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ:

ತಿಂಗಳ ನಿವ್ವಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂ

ಕಮಿಷನ್ & *ರಿವಾರ್ಡ್, ನಿವ್ವಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂನ % ದಂತೆ

ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿ

<25ಸಾವಿರ

1 ವರ್ಷ - 25% | 2 ವರ್ಷ - 23% | 3 ವರ್ಷ - 22%

15%

>=25 ಸಾವಿರ & <50 ಸಾವಿರ

1 ವರ್ಷ - 28% | 2 ವರ್ಷ - 26% | 3 ವರ್ಷ - 25%

15%

>50 ಸಾವಿರ & <1 ಲಕ್ಷ

1 ವರ್ಷ - 30% | 2 ವರ್ಷ - 28% | 3 ವರ್ಷ - 26%

15%

>=1 ಲಕ್ಷ

1 ವರ್ಷ - 35% | 2 ವರ್ಷ - 30% | 3 ವರ್ಷ - 28%

15%

ಷರತ್ತುಗಳು:

  • ಪಾವತಿಯು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ
  • ತಿಂಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು, ಪಾಲಿಸಿ ನೀಡುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ಪಾವತಿಯನ್ನು, ಪ್ರತಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಯೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ, ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ
  • ನಿವ್ವಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂ (net premium) ಎಂದರೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ.

ನಾನು ಏಕೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು?

ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬಾಸ್ ಆಗಿ

ಪಿ.ಒ.ಎಸ್.ಪಿ. ಯಾದರೆ ಆಗುವ ಮೊದಲ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವೀಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬಾಸ್ ಆಗಬಹುದು!

ಸಮಯದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಲ್ಲ!

ನೀವು ಪೂರ್ಣ ಸಮಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರೋ, ಅಥವಾ ಅರೆಕಾಲಿಕ  ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರೋ ಎಂದು ನೀವೇ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸದ ಸಮಯವನ್ನು ನೀವು ರಚಿಸಬಹುದು.

ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ

ಡಿಜಿಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು, ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದರರ್ಥ, ನೀವು ಪಿ.ಒ.ಎಸ್.ಪಿ. ಯಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ವಿತರಿಸಲು ನಮ್ಮ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

ಕೇವಲ 15 ಗಂಟೆಗಳ ತರಬೇತಿ

ಪಿ.ಒ.ಎಸ್.ಪಿ. ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸಲು, IRDAI ನೀಡುವ 15-ಗಂಟೆಗಳ ಖಡ್ಡಾಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು, ಮುಖ್ಯ ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ;  ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡದೇನಲ್ಲ! ನೀವು ಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರಲು 15 ಗಂಟೆಗಳ ಸಮಯದ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ!

ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ನಿಮ್ಮ ಗಳಿಕೆಯು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಗಂಟೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅದು ನೀವು ನೀಡುವ ಪಾಲಿಸಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. 

ಶೂನ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ

ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್, ಉತ್ತಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವ 15-ಗಂಟೆಗಳ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ನೀವು ಪಿ.ಒ.ಎಸ್.ಪಿ. ಆಗಲು ಬೇರೇನೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಗಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಅವಕಾಶ  ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು