ಸುಕನ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ವಾರ್ಷಿಕ ಹೂಡಿಕೆ

250 ಮತ್ತು 150000 ನಡುವಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
₹ 250 ₹ 150000

ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷ

2015 ಮತ್ತು 2035 ರ ನಡುವಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.

ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ವಯಸ್ಸು

10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು

ಬಡ್ಡಿ ದರ

8.2 %
ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ
₹ 16,00,000
ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ
₹ 17,761
ಮೆಚುರಿಟಿ ವರ್ಷ
2036
ಮೆಚುರಿಟಿ ಮೌಲ್ಯ
₹ 9,57,568

ಎಸ್ಎಸ್ ವೈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್: ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಾಧನ.

ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್: ಅದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ರಿಟರ್ನ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಸೂತ್ರ

ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ:

A = P(r/n+1) ^ nt

ಇಲ್ಲಿ,

A ಎಂದರೆ ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ

P ಅಸಲು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ

r ಬಡ್ಡಿಯ ದರ.

n ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

t ವರ್ಷಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ:

ಶ್ರೀಮತಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ₹ 50,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಗೋಳೋಣ.. ಅವರು 15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಠೇವಣಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಅವರು ಯೋಜನೆಯ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ, 21 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ.

ಎಸ್ಎಸ್ ವೈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ:

21 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿ(ಪ್ರಸ್ತುತ ದರ @8.2% ಪ್ರಕಾರ) ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ (ಅಂದಾಜು)

₹ 50,000

₹ 4,100

₹ 54,100

₹ 50,000

₹ 8,536

₹ 1,12,636

₹ 50,000

₹ 13,336

₹ 1,75,972

₹ 50,000

₹ 18,530

₹ 2,44,502

₹ 50,000

₹ 24,149

₹ 3,18,651

₹ 50,000

₹ 30,229

₹ 3,98,881

₹ 50,000

₹ 36,808

₹ 4,85,689

₹ 50,000

₹ 43,926

₹ 5,79,615

₹ 50,000

₹ 51,628

₹ 6,81,244

₹ 50,000

₹ 59,962

₹ 7,91,206

₹ 50,000

₹ 68,979

₹ 9,10,185

₹ 50,000

₹ 78,735

₹ 10,38,920

₹ 50,000

₹ 89,291

₹ 11,78,211

₹ 50,000

₹ 1,00,713

₹ 13,28,925

₹ 50,000

₹ 1,13,072

₹ 14,91,996

₹ 0

₹ 1,22,344

₹ 16,14,340

₹ 0

₹ 1,32,376

₹ 17,46,716

₹ 0

₹ 1,43,231

₹ 18,89,947

₹ 0

₹ 1,54,976

₹ 20,44,922

₹ 0

₹ 1,67,684

₹ 22,12,606

₹ 0

₹ 1,81,434

₹ 23,94,040

15 ವರ್ಷಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ₹ 50,000 ಠೇವಣಿ ಆಧರಿಸಿ, ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ₹ 16,44,040 ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ₹ 23,94,040 ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿ.

ಎಸ್ಎಸ್ ವೈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು.

ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಪದೇಪದೇ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು