சுகன்யா சம்ரித்தி யோஜனா கால்குலேட்டர்

ஆண்டு முதலீடு

250 முதல் 150000 வரை மதிப்பை உள்ளிடவும்
₹ 250 ₹ 150000

தொடக்க ஆண்டு

2015க்கும் 2035க்கும் இடைப்பட்ட மதிப்பை உள்ளிடவும்

பெண்ணின் வயது

10 வருடங்களுக்கும் குறைவாக இருக்க வேண்டும்

வட்டி விகிதம்

8.2 %
மொத்த முதலீடு
₹ 16,00,000
மொத்த வட்டி
₹ 17,761
முதிர்வு ஆண்டு
2036
முதிர்வு மதிப்பு
₹ 9,57,568

எஸ்எஸ்ஒய் கால்குலேட்டர்: சுகன்யா சம்ரித்தி யோஜனா வருமானத்தை கணக்கிடுவதற்கான ஆன்லைன் கருவி

சுகன்யா சம்ரித்தி கால்குலேட்டர்: அது என்ன, அது எப்படி வேலை செய்கிறது?

சுகன்யா சம்ரித்தி யோஜனா வருமானத்தைக் கணக்கிடுவதற்கான ஃபார்முலா

சுகன்யா சம்ரித்தி யோஜனா கால்குலேட்டர் வட்டியைக் கணக்கிட கூட்டு வட்டி சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்துகிறது. இந்த சூத்திரம் கீழே உள்ள அட்டவணையில் வழங்கப்படுகிறது:

A = P(r/n+1) ^ nt

இங்கே,

A என்பது கூட்டு வட்டியைக் குறிக்கிறது

P என்பது முதன்மைத் தொகையைக் குறிக்கிறது

r என்பது வட்டி விகிதம்

n என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டில் கூட்டு வட்டிகளின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கிறது

t என்பது ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கிறது

இந்த சூத்திரத்தை ஒரு எடுத்துக்காட்டு மூலம் தெளிவுபடுத்த அனுமதிக்கவும்:

திருமதி ஷர்மா சுகன்யா சம்ரித்தி யோஜனாவில் ஆண்டுக்கு ₹ 50,000 முதலீடு செய்கிறார் என்று வைத்துக்கொள்வோம். 15 வருடங்களாக ஒவ்வொரு வருடமும் இந்த வைப்புத்தொகையை அவர் செய்கிறார். அவர் இந்தத் திட்டத்தின் காலத்தில், அதாவது 21 ஆண்டுகளில் பணத்தையும் திரும்பப் பெறுவதில்லை.

எஸ்எஸ்ஒய் கால்குலேட்டர் மேற்கூறிய சூத்திரத்தை பின்வரும் முறையில் பயன்படுத்த இந்தத் தகவலைப் பயன்படுத்தும்:

21 ஆண்டுகளுக்கு ஒவ்வொரு வருடமும் டெபாசிட் செய்யதால் ஈட்டிய வட்டி (தற்போதைய விகிதத்தின்படி @8.2%) (தோராயமாக) ஆண்டு இறுதி இருப்பு (தோராயமாக)

₹ 50,000

₹ 4,100

₹ 54,100

₹ 50,000

₹ 8,536

₹ 1,12,636

₹ 50,000

₹ 13,336

₹ 1,75,972

₹ 50,000

₹ 18,530

₹ 2,44,502

₹ 50,000

₹ 24,149

₹ 3,18,651

₹ 50,000

₹ 30,229

₹ 3,98,881

₹ 50,000

₹ 36,808

₹ 4,85,689

₹ 50,000

₹ 43,926

₹ 5,79,615

₹ 50,000

₹ 51,628

₹ 6,81,244

₹ 50,000

₹ 59,962

₹ 7,91,206

₹ 50,000

₹ 68,979

₹ 9,10,185

₹ 50,000

₹ 78,735

₹ 10,38,920

₹ 50,000

₹ 89,291

₹ 11,78,211

₹ 50,000

₹ 1,00,713

₹ 13,28,925

₹ 50,000

₹ 1,13,072

₹ 14,91,996

₹ 0

₹ 1,22,344

₹ 16,14,340

₹ 0

₹ 1,32,376

₹ 17,46,716

₹ 0

₹ 1,43,231

₹ 18,89,947

₹ 0

₹ 1,54,976

₹ 20,44,922

₹ 0

₹ 1,67,684

₹ 22,12,606

₹ 0

₹ 1,81,434

₹ 23,94,040

15 ஆண்டுகளுக்கான வருடாந்திர வைப்புத் தொகையான ₹ 50,000 அடிப்படையில், சுகன்யா சம்ரித்தி கால்குலேட்டர் பெற்ற வட்டியை ₹ 16,44,040 ஆகவும், முதிர்வுத் தொகை ₹ 23,94,040 ஆகவும் கணக்கிடப்படும்.

சுகன்யா சம்ரித்தி யோஜனாவின் லாக்கின் காலம்

எஸ்எஸ்ஒய் கால்குலேட்டர் உங்களுக்கு எப்படி உதவும்?

சுகன்யா சம்ரித்தி கால்குலேட்டரைப் பயன்படுத்துவதன் நன்மைகள்

சுகன்யா சம்ரித்தி யோஜனா கால்குலேட்டரை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்