ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್
ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್ ನೀತಿಯನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿ/ನವೀಕರಿಸಿ
city taxi
Chat with an expert

Don’t have Reg num?
It’s a brand new vehicle

local_shipping Continue with

-

(Incl 18% GST)

ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮೇಬಲ್ ಕವರ್ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್

ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮೇಬಲ್ ಕವರ್ ಆ್ಯಡ್-ಆನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತವೆ?

ಕನ್ಸ್ಯೂಮೇಬಲ್ ಕವರ್ ಆ್ಯಡ್-ಆನ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕವರೇಜ್ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ:

ಮೂಲ ಪಾಲಿಸಿಯ ಸೆಕ್ಷನ್ I- ಓನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಪೆರಿಲ್ ಕವರ್‌ನ ಹೊರತಾಗಿ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ವೆಹಿಕಲ್/ ಅಥವಾ ಅದರ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಭಾಗಶಃ ನಷ್ಟ ಜರುಗಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕನ್ಸ್ಯೂಮೇಬಲ್‌ಗ‍ಳ ರಿಪ್ಲೇಸ್‌ಮೆಂಟ್/ ರಿಪ್ಲೆನಿಶಿಂಗ್ ವೆಚ್ಚ ನಷ್ಟದ ಹರಿಹಾರವನ್ನು ಇನ್ಶೂರರ್ ಒದಗಿಸುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಈ ಆ್ಯಡ್ ಕವರ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮೇಬಲ್ ಎಂದರೆ ಅಪಘಾತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗದ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅಥವಾ ಬಳಕೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿಯ ಭಾಗಶಃವಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆಗೆ ಅನರ್ಹವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ವೆಹಿಕಲ್‌ನ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳ‍ು. ಎಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್, ಗೇರ್-ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯಿಲ್, ಬೋಲ್ಟ್ ಗಳು, ಸ್ಕ್ರೂ ನಟ್ ಗಳು, ಆಯಿಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್, ರಿವೆಟ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅವು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.

ಏನೆಲ್ಲಾ ಕವರ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ?

ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮೇಬಲ್ ಕವರ್ ಆ್ಯಡ್-ಆನ್ ಕುರಿತು ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು