કૉમર્શિઅલ વેહિકલ ઈન્સુરન્સ
કૉમર્શિયલ વેહિકલ ઈન્સુરન્સ પોલિસી ઓનલાઈન ખરીદો/રિન્યૂ કરો

Don’t have Reg num?
It’s a brand new vehicle

કોમર્શિયલ વ્હીકલ ઈન્સુરન્સમાં ઉપભોક્તા કવર એડ-ઓન

કોમર્શિયલ વ્હીકલો માટે ઉપભોક્તા કવર એડ-ઓન હેઠળ શું આવરી લેવામાં આવે છે?

ઉપભોક્તા કવર એડ-ઓન નીચેના કવરેજ પ્રદાન કરે છે:

એડ-ઓન કવર એ સુનિશ્ચિત કરે છે કે ઈન્સ્યોરન્સધારક ઈન્સ્યોરન્સધારક વાહનને આંશિક નુકશાન થવાના કિસ્સામાં/અથવા બેઝ પોલિસી વિભાગમાં કોઈપણ જોખમી કવરમાંથી ઉદ્ભવતા એક્સેસરીઝના કિસ્સામાં નવા સાથે ઉપભોક્તા વસ્તુઓના રિપ્લેસમેન્ટ/ફરી ભરવાના ખર્ચ માટે તમને વળતર આપે છે. હું - પોતાનું નુકસાન.

અત્રે ઉલ્લેખ કરવો જરૂરી છે કે ઉપભોક્તાનો અર્થ ઈન્સ્યોરન્સકૃત વાહનનો કોઈપણ પદાર્થ કે જેને અકસ્માતમાં નુકસાન થયું નથી અને તેનું આયુષ્ય મર્યાદિત છે અથવા તેના ઉપયોગ દરમિયાન સંપૂર્ણ/આંશિક રીતે વપરાશમાં લેવાયો છે અને તેને પુનઃઉપયોગ માટે અયોગ્ય માનવામાં આવે છે અને તેને બદલવાની જરૂર છે. તેમાં એન્જિન ઓઈલ, ગિયર-બોક્સ ઓઈલ, શીતક, બોલ્ટ, સ્ક્રુ નટ, ઓઈલ ફિલ્ટર, રિવેટ્સ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

શું આવરી લેવામાં આવતું નથી?

કોમર્શિયલ વ્હીકલ ઈન્સુરન્સમાં ઉપભોક્તા કવર એડ-ઓન વિશે વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો