કૉમર્શિઅલ વેહિકલ ઈન્સુરન્સ
કૉમર્શિયલ વેહિકલ ઈન્સુરન્સ પોલિસી ઓનલાઈન ખરીદો/રિન્યૂ કરો

Don’t have Reg num?
It’s a brand new vehicle

કોમર્શિયલ વ્હિકલમાં ઇનવોઇસ એડ-ઓન કવર પર પરત ફરો

પેસેન્જર-કેરિંગ કોમર્શિયલ વ્હિકલમાં ઇનવોઇસ એડ-ઓન કવરમાં વળતર હેઠળ શું આવરી લેવામાં આવે છે

જ્યારે કવરેજની વાત આવે છે, ત્યારે રિટર્ન ટુ ઇનવોઇસ એડ-ઓન કવર નીચે આપેલ ઓફર કરે છે:

ઈન્સ્યોરન્સદાતા નવા વાહનની કિંમત એટલે કે પ્રવર્તમાન એક્સ-શોરૂમ અથવા નજીકના મેક, મોડલ, ફીચર્સ અને વીમેદાર વાહનના સ્પષ્ટીકરણનો ખર્ચ ઉઠાવશે. જો ઉત્પાદક દ્વારા સમાન મેક, મોડેલ, વેરિઅન્ટ બંધ કરવામાં આવે તો જવાબદારી છેલ્લી ઉપલબ્ધ એક્સ-શોરૂમ કિંમત સુધી મર્યાદિત રહેશે.

કોઈપણ એસેસરીઝની કિંમત (જે ફેક્ટરીમાં ફીટ કરેલ એક્સેસરીઝનો ભાગ નથી) ખાસ કરીને સેક્શન 1 હેઠળ વીમો લેવામાં આવ્યો છે - વાહન ઈન્સ્યોરન્સ પૉલિસીનું પોતાનું નુકસાન ઈન્સ્યોરન્સ કંપની દ્વારા વહન કરવામાં આવશે.

શું આવરી લેવામાં આવ્યું નથી

કોમર્શિયલ વ્હિકલોનું કેરિંગ કરતા પેસેન્જર ઇનવોઇસ એડ-ઓન કવર પર પરત ફરવા અંગેના પ્રશ્નો