ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್
ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇನ್‌ಶೂರೆನ್ಸ್ ನೀತಿಯನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿ/ನವೀಕರಿಸಿ
city taxi
Chat with an expert

Don’t have Reg num?
It’s a brand new vehicle

local_shipping Continue with

-

(Incl 18% GST)

ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೀ ಮತ್ತು ಲಾಕ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಡ್-ಆನ್ ಕವರ್

ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೀ ಮತ್ತು ಲಾಕ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಡ್-ಆನ್ ಕವರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತವೆ

ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೀ ಮತ್ತು ಲಾಕ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಡ್-ಆನ್ ಕವರ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕವರೇಜ್ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ:

ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ, ಕನ್ನ ಹಾಕುವಿಕೆ, ಆಕಸ್ಮಿಕ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮುಂತಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನ ಕೀ ರಿಪ್ಲೇಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ತಗುಲುವ ವೆಚ್ಚ.

ಕೀಗಳು ಕಳೆದು ಹೋದ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಭದ್ರತಾ ಅಪಾಯವನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಗೆ ಹೊಸ ಲಾಕ್‌ಸೆಟ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಲು ತಗುಲುವ ವೆಚ್ಚ.

ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮುರಿದು ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಕೀಗಳು ಅಥವಾ ಲಾಕ್‌ಸೆಟ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಲು ತಗುಲುವ ವೆಚ್ಚ.

ಇನ್ಶೂರ್ಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನ ಕೀ ಮತ್ತು ಲಾಕ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲು/ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಲಾಕ್‌ಸೆಟ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಲು ಬೀಗ ರಿಪೇರಿಯವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ವೆಚ್ಚ.

ಏನೆಲ್ಲಾ ಕವರ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ

ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೀ ಮತ್ತು ಲಾಕ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಡ್-ಆನ್ ಕವರ್ ಕುರಿತು ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು