கமேற்சியால் வெஹிகிள் இன்சூரன்ஸ்
வாங்க/புதுப்பிக்க கமேற்சியால் வெஹிகிள் இன்சூரன்ஸ் ஆன்லைன் கொள்கை
city taxi
Chat with an expert

Don’t have Reg num?
It’s a brand new vehicle

local_shipping Continue with

-

(Incl 18% GST)

கமர்ஷியல் வெஹிக்கிலில் கீ அண்ட் லாக் ரீப்லேஸ்மெண்ட் ஆட்-ஆன் கவர்

கமர்ஷியல் வாகனங்களில் கீ அண்ட் லாக் ரீப்லேஸ்மெண்ட் ஆட்-ஆன் கவரின் கீழ் என்னென்ன கவர் செய்யப்படும்

கமர்ஷியல் வாகனங்களில் கீ அண்ட் லாக் ரீப்லேஸ்மெண்ட் ஆட்-ஆன் கவர் பின்வரும் கவரேஜ்களை வழங்குகிறது:

பாலிசி காலத்தில் திருட்டு, விபத்து இழப்பு மற்றும் சேதம் ஆகியவற்றின் காரணமாக காப்பீடு செய்யப்பட்ட வாகனத்தின் சாவியை மாற்றுவதற்கு ஏற்படும் செலவு.

சாவியை இழப்பதால் பாதுகாப்பு அபாயம் ஏற்படும் பட்சத்தில், காப்பீடு செய்யப்பட்ட வாகனத்தில் புதிய லாக்செட்டை நிறுவ செலவழித்த தொகை.

இன்சூர் செய்யப்பட்ட வாகனம் உடைந்திருந்தால், உங்கள் கீ அல்லது லாக்செட்டைப் பழுதுபார்ப்பதற்கு அல்லது மாற்றுவதற்கு ஆகும் செலவு.

புதிய லாக்செட்டை நிறுவுவதற்கு அல்லது இன்சூர் செய்யப்பட்ட வாகனத்தின் கீ மற்றும் லாக்-ஐ பழுதுபார்ப்பதற்கு/மாற்றுவதற்கு பூட்டுத் தொழிலாளியின் கட்டணம்.

என்னென்ன கவர் செய்யப்படவில்லை

பயணிகளை ஏற்றிச் செல்லும் கமர்ஷியல் வெஹிக்கிலில் கீ அண்ட் லாக் ரீப்லேஸ்மெண்ட் ஆட்-ஆன் கவர் பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்