एनपीएस कॅलक्युलेटर

दर महिन्याची गुंतवणूक

500 ते 1.5 लाख दरम्यान मूल्य एंटर करा
500 1.5 लाख

आपले वय (वर्षे)

18 ते 60 दरम्यान मूल्य एंटर करा
18 60

अपेक्षित परतावा (पी.ए.)

8 ते 15 दरम्यान मूल्य एंटर करा
%
8 15
मुळ रक्कम
16,00,000
व्याजाची रक्कम
₹ 9,57,568
एकूण रक्कम
₹25,57,568
वार्षिकी गुंतवणूक
₹25,57,568

एनपीएस कॅल्क्युलेटर: नॅशनल पेन्शन योजनेची ऑनलाइन गणना करा

एनपीएस कॅलक्युलेटर म्हणजे काय?

एनपीएस पेन्शन कॅल्क्युलेटरसाठी समजून घेण्यासारखे घटक

पेन्शन ची गणना कशी केली जाते?

एनपीएस कॅल्क्युलेटर कसे काम करते?

वर नमूद केल्याप्रमाणे, एनपीएस कॅल्क्युलेटर चक्रवाढ व्याजावर आधारित काम करते. नॅशनल पेन्शन योजनेने वापरलेले सूत्र खाली दिले आहे:

A=P(1+r/n)nt

चक्रवाढ व्याजातील पारंपारिक गणनेनुसार, काळानुसार विभागलेल्या एकूण दराने मुद्दलाची गुणाकार केली जाते.

सूत्रातील या अक्षरांनी दर्शविलेल्या नेमक्या संज्ञा खालील तक्त्यात दाखविल्या आहेत.

अक्षर

अर्थ

A

मॅच्युरिटी झाल्यावरची रक्कम

P

एकूण मुळ रक्कम

r

वार्षिक अपेक्षित व्याजदर

t

एकूण कार्यकाळ

उदाहरण: नॅशनल पेंशन योजना कॅल्क्युलेटर

एनपीएस कॅल्क्युलेटरच्या इनपुटचे उदाहरण खाली दर्शविल्याप्रमाणे आहे:

इनपुट्स

मूल्ये (आपण आपल्या गरजेनुसार हे बदलू शकता)

जन्म तारीख

28/02/1994 (2021 पर्यंत 27 वर्षे)

मासिक योगदान रक्कम

₹3000

योगदानाची एकूण वर्षे

33 वर्षे (60 वर्षापर्यंत)

आरओआय ची अपेक्षा

14%

मी एकूण गुंतवणुकीच्या % साठी वार्षिकी खरेदी करू इच्छितो

40%

वार्षिकी दर बद्दल आपली अपेक्षा

6%

एनपीएस रिटर्न कॅल्क्युलेटरसाठी आउटपुट

आउटपुट्स

वरील इनपुटसाठी मूल्ये

एकूण गुंतवणूक

₹11,88,000

एकूण निधी

₹2,54,46,089

लम्पसम मूल्य (करपात्र)

₹1,52,67,653

वार्षिकी मूल्य

₹1,01,78,436

अपेक्षित मासिक पेन्शन

₹50,892

पेन्शनची गणना कशी करावी?

एनपीएस कॅल्क्युलेटर वापरण्याचे फायदे

वारंवार विचारले जाणारे