ಪಿಪಿಎಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ವಾರ್ಷಿಕ ಹೂಡಿಕೆ

500 ಮತ್ತು 150000 ನಡುವಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
₹ 500 ₹ 150000

ಸಮಯದ ಅವಧಿ

15 ಮತ್ತು 50 ರ ನಡುವಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
15 ವರ್ಷ 50 ವರ್ಷ

ಬಡ್ಡಿ ದರ

7.1 %
ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ
₹ 16,00,000
ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ
₹ 17,761
ಮೆಚುರಿಟಿ ಮೌಲ್ಯ
₹ 9,57,568

ಪಿಪಿಎಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ - ಆನ್‌ಲೈನ್ ಹಣಕಾಸಿನ ಟೂಲ್

ಪಿಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು ಹೇಗೆ?

ಪಿಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಸೂತ್ರ

ಪಿಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಮತ್ತು ಅದರ ಬದಲಾಗುವ/ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಆವರ್ತನ

ಪಿಪಿಎಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪಿಪಿಎಫ್ ಖಾತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು

ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗಿವೆ?

ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕವು ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಪಿಎಫ್ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ:

 

ಅವಧಿ

PPF ಬಡ್ಡಿ ದರ

ಏಪ್ರಿಲ್-ಜೂನ್, 2021

7.1%

ಜನವರಿ-ಮಾರ್ಚ್ 2021

7.1%

ಅಕ್ಟೋಬರ್-ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020

7.1%

ಜುಲೈ-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020

7.1%

ಏಪ್ರಿಲ್-ಜೂನ್ 2020

7.1%

ಜನವರಿ-ಮಾರ್ಚ್ 2020

7.9%

ಅಕ್ಟೋಬರ್-ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019

7.9%

ಏಪ್ರಿಲ್-ಜೂನ್ 2019

8.0%

ಜನವರಿ-ಮಾರ್ಚ್ 2019

8.0%

ಅಕ್ಟೋಬರ್-ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018

8.0%

ಜುಲೈ-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2018

7.6%

ಏಪ್ರಿಲ್-ಜೂನ್ 2018

7.6%

ಪದೇಪದೇ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು