डिजिट कार इन्शुरन्सवर स्विच करा.

कार इन्शुरन्स पॉलिसी ऑनलाइन खरेदी/नूतनीकरण करा
Happy Couple Standing Beside Car

Third-party premium has changed from 1st June. Renew now

Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Don't know Registration number?
Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Please accept the T&C
{{(!carWheelerCtrl.registrationNumberCardShow || carWheelerCtrl.localStorageValues.vehicle.isVehicleNew) ? 'I know my Reg num' : 'Don’t have Reg num?'}}
It's a brand new Car

कार इन्शुरन्समध्ये की रिप्लेसमेंट अॅड-ऑन कव्हर म्हणजे काय?

की आणि लॉक रिप्लेसमेंट अॅड-ऑन कव्हर वापरणे का महत्वाचे आहे?

डिजिटच्या कार इन्शुरन्स की आणि लॉक प्रोटेक्ट अॅड-ऑन कव्हर अंतर्गत काय कवर्ड आहे?

इनशूअर्ड वाहनाच्या चाव्या गमावल्या

कार की रिप्लेसमेंट इन्शुरन्स अॅड-ऑन कव्हरमुळे इन्शुरन्स कंपनीला पॉलिसी कालावधीत चोरी किंवा घरफोडी किंवा अपघाती नुकसान झाल्यास वाहनाच्या चावीच्या हरवलेल्या की कव्हरचा भाग म्हणून झालेल्या खर्चाची भरपाई मिळू शकते. तथापि, पॉलिसीधारकाने चोरी किंवा घरफोडीची नोंद घटनेच्या ताबडतोब किंवा तीन दिवसांच्या आत करावी आणि गुन्ह्याचा संदर्भ आणि हरवलेल्या मालमत्तेचा अहवाल मिळविण्यासाठी पोलिसांकडे एफआयआर नोंदवावा.

नवीन लॉकसेट लावणे

जर इन्शुरन्स धारक वाहनाचा लॉकसेट बदलण्याची आवश्यकता असेल तर इन्शुरन्स कंपनी नवीन लॉकसेट बसविण्यासाठी झालेल्या खर्चाची भरपाई करेल, जर वाहनाच्या चाव्या गहाळ होण्याच्या घटनेमुळे उद्भवणारी सुरक्षा जोखीम असेल. लॉकस्मिथ जी किंमत आकारतो त्याचा सुद्धा कव्हरमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. येथे हे नमूद करणे आवश्यक आहे की बदललेला लॉकसेट ज्यासाठी क्लेम केला जात आहे त्याच मेक, मॉडेल आणि स्पेसिफिकेशनचा असावा.

की आणि लॉक दुरुस्ती खर्च

जर इन्शुरन्स धारक वाहनाची हानी आणि खराब झाले असेल तर इन्शुरन्स कंपनी लॉकसेटची दुरुस्ती किंवा बदलण्यासाठी झालेल्या खर्चाची भरपाई लॉकस्मिथ शुल्कासह देईल.

काय कव्हर केलेले नाही?

कार इन्शुरन्समधील की रिप्लेसमेंट अॅड-ऑन कव्हरबद्दल वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न