डिजिट कार इन्शुरन्सवर स्विच करा
2 मिनिटांत प्रीमियम ऑनलाइन तपासा
Happy Couple Standing Beside Car

Third-party premium has changed from 1st June. Renew now

Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Don't know Registration number?
Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Please accept the T&C
{{(!carWheelerCtrl.registrationNumberCardShow || carWheelerCtrl.localStorageValues.vehicle.isVehicleNew) ? 'I know my Reg num' : 'Don’t have Reg num?'}}
It's a brand new Car

कार इन्शुरन्समध्ये वोलूनतरी डीडक्टीबल

डीडक्टीबल म्हणजे काय?

डीडक्टीबल्सचे प्रकार काय आहेत?

डीडक्टीबलचे दोन मुख्य प्रकार आहेत, एक जो इन्शुरन्स कंपनीने सेट केला आहे आणि मॅनडेटरी आहे आणि एक जो आपण स्वेच्छेने स्वत: साठी सेट करू शकता.

मॅनडेटरी डीडक्टीबल

वोलूनतरी डीडक्टीबल

हे काय आहे?

पॉलिसी खरेदीच्या वेळी इन्शुरन्स कंपनीद्वारे मॅनडेटरी डीडक्टीबल निश्चित केली जाते. या प्रकारच्या डीडक्टीबलमध्ये, आपल्याला (पॉलिसीधारक म्हणून) मोटर इन्शुरन्स क्लेमचा भाग म्हणून ठराविक रक्कम भरण्याशिवाय पर्याय नसतो.

वोलूनतरी डीडक्टीबल आपण स्वत: निवडली आहे. मुळात, आपण एक अतिरिक्त रक्कम (मॅनडेटरी डीडक्टीबल व्यतिरिक्त) देण्यास सहमत आहात जी सामान्यत: इन्शुरन्स कंपनीने आपल्या खिशातून भरली असती. म्हणून, जेव्हा आपण आपल्या इन्शुरन्स संरक्षणात हे ऐच्छिक इन्शुरन्स जोडता, तेव्हा इन्शुरन्स कंपनीच्या बाजूने जोखीम कमी झाल्यामुळे आपल्या कार इन्शुरन्सचा हप्ता कमी होतो. 😊

याचा तुमच्या प्रीमियमवर परिणाम होईल का?

या मॅनडेटरी डीडक्टीबलचा आपल्या कार इन्शुरन्स प्रीमियमवर कोणताही परिणाम होत नाही आणि हे केवळ कॉम्प्रिहेन्सिव्ह कार इन्शुरन्ससाठी लागू आहे आणि केवळ थर्ड-पार्टी लायबिलिटी पॉलिसींना लागू नाही.

सर्वसाधारणपणे, जास्त ऐच्छिक कपात म्हणजे कमी प्रीमियम रक्कम. परंतु याचा अर्थ असा ही आहे की आपल्या कारचे काही नुकसान झाल्यास आपल्याला स्वत: अधिक पैसे द्यावे लागतील (आणि याचा परिणाम आपल्या इतर खर्चावर होऊ शकतो) म्हणून याचा विचार करणे लक्षात ठेवा.

आपण किती पैसे द्याल?

आयआरडीएआय च्या नियमांनुसार, कार इन्शुरन्समध्ये या मॅनडेटरी डीडक्टीबलची रक्कम आपल्या कार इंजिनच्या घन क्षमतेवर आधारित आहे. आत्ता, ते सारणी # 1 मध्ये खालीलप्रमाणे सेट केले आहे

आपली वोलूनतरी डीडक्टीबल आपल्या कार इन्शुरन्स प्रीमियम कमी करण्यास कशी मदत करते ते सारणी # 2 मध्ये पहा

कार इन्शुरन्समध्ये मॅनडेटरी डीडक्टीबल

इंजिन क्षमता

मॅनडेटरी डीडक्टीबल

1,500 सीसी पर्यंत

₹1,000

1,500 सीसी पेक्षा जास्त

₹2,000

कार इन्शुरन्समध्ये वोलूनतरी डीडक्टीबल्स

वोलूनतरी डीडक्टीबल

सूट

₹2,500

वाहनाच्या स्वत: च्या नुकसान प्रीमियमवर 20% कमाल ₹ 750 पर्यंत

₹5,000

वाहनाच्या स्वत: च्या नुकसान प्रीमियमवर 25% कमाल ₹ 1,500 पर्यंत

₹7,500

वाहनाच्या स्वत: च्या नुकसान प्रीमियमवर 30% कमाल ₹ 2,000 पर्यंत

₹15,000

वाहनाच्या स्वत: च्या नुकसान प्रीमियमवर 35% कमाल ₹ 2,500 पर्यंत

वर नमूद केलेली सूट हे फक्त एक उदाहरण आहे. कोणतीही वोलूनतरी डीडक्टीबल निवडण्यापूर्वी कृपया इन्शुरन्स कंपनीचा सल्ला घ्या.

आपल्याला जास्त वोलूनतरी डीडक्टीबल का हवी आहे?

वोलूनतरी डीडक्टीबलला कधी अर्थ उरत नाही?

आपल्यावर याचा कसा परिणाम होईल?