कार इन्श्युरन्समधील एनसीबी (NCB)

50 % नो क्लेम बोनससह कार इन्श्युरन्स मिळवा
Happy Couple Standing Beside Car

I agree to the  Terms & Conditions

Don’t have Reg num?
It's a brand new Car

इन्श्युरन्ससंदर्भात एनसीबी (NCB) म्हणजे काय?

नो क्लेम बोनस कॅल्क्युलेटर

कार इन्श्युरन्ससाठी एनसीबी (NCB) कॅल्क्युलेशन

क्लेम न केलेली वर्षे

नो क्लेम बोनस

1 ल्या वर्षानंतर

20%

2 ऱ्या वर्षानंतर

25%

3 ऱ्या वर्षानंतर

35%

4 थ्या वर्षानंतर

45%

5 व्या वर्षानंतर

50%

कार इन्श्युरन्ससाठी एनसीबी (NCB) चे फायदे

एनसीबी (NCB) बद्दल माहिती असायला हव्यात अश्या महत्त्वाच्या गोष्टी

एनसीबी नव्या कार इन्श्युरन्सला ट्रान्स्फर करण्यासाठी काय करावे?

इन्शुरन्समधील नो क्लेम बोनसबद्दल वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या शंका