ಕಾರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎನ್ ಸಿ ಬಿ

ಕಾರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಡೆಯಿರಿ 50% ವರೆಗಿನ ನೋ ಕ್ಲೈಮ್ ಬೋನಸ್ ಜೊತೆ
Happy Couple Standing Beside Car

I agree to the  Terms & Conditions

Don’t have Reg num?
It's a brand new Car

ಕಾರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎನ್ ಸಿ ಬಿ ಎಂದರೇನು?

ನೋ ಕ್ಲೈಮ್ ಬೋನಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಕಾರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಗಾಗಿ ಎನ್ ಸಿಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್

ಕ್ಲೈಮ್ ಫ಼್ರೀ ವರ್ಷಗಳು

ನೋ ಕ್ಲೈಮ್ ಬೋನಸ್

1 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ

20%

2 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ

25%

3 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ

35%

4 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ

45%

5 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ

50%

ಕಾರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎನ್ ಸಿ ಬಿ ಯ ಲಾಭಗಳು

ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎನ್ ಸಿ ಬಿ ಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳು

ಎನ್ ಸಿ ಬಿ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಕಾರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋ ಕ್ಲೈಮ್ ಬೋನಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು