ನಗದುರಹಿತ ಕಾರು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್

ಡಿಜಿಟ್ ನ ಕಾರು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ 6000+ ನಗದುರಹಿತ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ
Happy Couple Standing Beside Car

Third-party premium has changed from 1st June. Renew now

Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Don't know Registration number?
Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Please accept the T&C
{{(!carWheelerCtrl.registrationNumberCardShow || carWheelerCtrl.localStorageValues.vehicle.isVehicleNew) ? 'I know my Reg num' : 'Don’t have Reg num?'}}
It's a brand new Car

ನಗದುರಹಿತ ಕಾರು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಂದರೇನು?

ನಗದುರಹಿತ ಕಾರು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

Cashless Garages by Digit

ಡಿಜಿಟ್ ನ ನಗದುರಹಿತ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಗಳು

ನೀವು ಡಿಜಿಟ್ ನ ನಗದುರಹಿತ ಕಾರು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏಕೆ ಖರೀದಿಸಬೇಕು?

ನಾವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ವಿ ಐ ಪಿ ಗಳಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ…

ನಗದುರಹಿತ ರಿಪೇರಿಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 6000+ ನಗದುರಹಿತ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಗಳು ಲಭ್ಯ

ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದ ಐಡಿವಿ ಅನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಜ್ ಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದ ಐಡಿವಿ ಅನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಜ್ ಮಾಡಿ

ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಐಡಿವಿ ಅನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಜ್ ಮಾಡಬಹುದು!

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಇರುವ ಸ್ವಪರಿಶೀಲನೆ

ನಿಮ್ಮ ಕಾರಿಗಾದ ಹಾನಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫೋನಿನಿಂದ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯಿತು!

ಅತೀ ಶೀಘ್ರ ಕ್ಲೈಮ್ ಗಳು

ನಾವು ಖಾಸಗಿ ಕಾರುಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲೈಮ್ ಗಳ 96% ಅನ್ನು ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ!

24*7 ಬೆಂಬಲ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ 24*7 ಕರೆ ಸೌಲಭ್ಯ

ಡಿಜಿಟ್ ನೊಂದಿಗೆ ನಗದುರಹಿತ ಕಾರು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ನಗದುರಹಿತ ಕಾರು ಕ್ಲೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಭರಿಸಬೇಕಾದ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ?

ನಗದುರಹಿತ ಕ್ಲೈಮ್ ಮರುಪಾವತಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವೇ?

ನಗದುರಹಿತ ಕಾರು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಯ ಲಾಭಗಳೇನು?