ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕವರ್

ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕವರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ
Happy Couple Standing Beside Car

I agree to the  Terms & Conditions

Don’t have Reg num?
It's a brand new Car

ಕಾರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂದರೇನು?

ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕವರ್‌ ಏನನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ?