કેશલેસ કાર ઇન્સ્યોરન્સ

ડિજિટ કાર ઇન્સ્યોરન્સ 6000+ કેશલેસ ગેરેજની સાથે આવે છે
Happy Couple Standing Beside Car

Third-party premium has changed from 1st June. Renew now

I agree to the  Terms & Conditions

Don't know Registration number?
Renew your Digit policy instantly right

કેશલેસ કાર ઇન્સ્યોરન્સ શું છે?

એક કેશલેસ કાર ઇન્સ્યોરન્સ પૉલિસી કઈ રીતે કાર્ય કરે છે?

Cashless Garages by Digit

ડિજિટના કેશલેસ ગેરેજ

તમારે શા માટે ડિજિટનો કેશલેસ કાર ઇન્સ્યોરન્સ ખરીદવો જોઈએ?

અમે અમારા ગ્રાહકો સાથે VIPની જેમ વ્યવહાર કરીએ છીએ, જાણો કઈ રીતે…

કેશલેસ

તમારી પાસે પસંદ કરવા માટે સમગ્ર ભારતમાં 6000+ કેશલેસ નેટવર્ક ગેરેજ

તમારા વાહનનું IDV કસ્ટમાઇઝ કરો

તમારા વાહનનું IDV કસ્ટમાઇઝ કરો

અમારી સાથે તમે તમારા વાહનનું IDV તમારી ઇચ્છા પ્રમાણે કસ્ટમાઇઝ કરી શકો છો!

સ્માર્ટફોન-સક્ષમ સ્વ-નિરીક્ષણ

ફક્ત તમારા ફોન પર થયેલાં નુકસાનના ફોટા ક્લિક કરો અને તમારૂં કામ પૂર્ણ થયું

સુપર-ફાસ્ટ ક્લેઇમ

અમે ખાનગી કાર માટેના તમામ ક્લેઇમના 96% ક્લેઇમ સેટલ કર્યા છે!

24*7 સહાય

રાષ્ટ્રીય રજાઓ પર પણ 24*7 કૉલની સુવિધા

ડિજિટ સાથે કેશલેસ કાર ઇન્સ્યોરન્સ ક્લેઇમ કઈ રીતે કરશો?

એક કેશલેસ કાર ક્લેઇમમાં ગ્રાહક દ્વારા ક્યા ખર્ચાની ચુકવણી કરવામાં આવે છે?

શું રિઇમ્બર્સમેન્ટ કરતાં કેશલેસ ક્લેઇમ વધુ સારો છે?

કેશલેસ કાર ઇન્સ્યોરન્સ પૉલિસીના ક્યા લાભ છે?