કાર ઇન્સ્યોરન્સનું ઑનલાઇન રિન્યૂઅલ

કાર ઇન્સ્યોરન્સ પૉલિસીને 2 મિનિટમાં રિન્યૂ કરો
Happy Couple Standing Beside Car
Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Don’t have Reg num?
It's a brand new Car

Continue with

-

(Incl 18% GST)

કાર ઇન્સ્યોરન્સ પૉલિસીના ઑનલાઇન રિન્યુઅલ વિશે બધી માહિતી

કાર ઇન્સ્યોરન્સ પૉલિસીને ઑનલાઇન રિન્યૂ કઈ રીતે કરશો?

તમારે ડિજિટનો કાર ઇન્સ્યોરન્સ શા માટે ખરીદવો જોઈએ?

તમારી કાર માટે નવી કાર ઇન્સ્યોરન્સ પૉલિસી માટે આ વખતે ડિજિટને અજમાવવાનું વિચારી રહ્યાં છો? જાણો અમને બધાંથી અલગ શું બનાવે છે...

કેશલેસ મરમ્મત

તમારા માટે ભારતભરમાંથી પસંદ કરવા માટે 5800+ ગેરેજનું કેશલેસ નેટવર્ક

Customize your Vehicle IDV

ડોરસ્ટેપ પિક-અપ અને મરમ્મત

6 મહિનાની રિપેર વોરંટી સાથે ડોરસ્ટેપ પીકઅપ, રિપેર અને ડ્રોપ - અમારા નેટવર્ક ગેરેજમાં મરમ્મત માટે

સુપર-ફાસ્ટ ક્લેઇમ

અમે ખાનગી કાર માટે કરવામાં આવેલ બધાં જ ક્લેઇમના 96% ક્લેઇમ સેટલ કર્યાં છે!

તમારા વ્હીકલની IDV કસ્ટમાઇઝ કરો

અમારી સાથે, તમે તમારા વ્હીકલની IDV ને તમારી પસંદગી પ્રમાણે કસ્ટમાઇઝ કરી શકો છો!

24*7 સપોર્ટ

રાષ્ટ્રીય રજાઓના દિવસે પણ 24*7 કૉલની સુવિધા