બમ્પર ટૂ બમ્પર ઇન્સ્યોરન્સ

આ પૉલિસીને ઑનલાઇન માત્ર 2 મિનિટમાં ખરીદો/રિન્યૂ કરો
Happy Couple Standing Beside Car

Third-party premium has changed from 1st June. Renew now

I agree to the  Terms & Conditions

Don't know Registration number?
Renew your Digit policy instantly right

બમ્પર ટૂ બમ્પર કાર ઇન્સ્યોરન્સ કવર

બમ્પર ટૂ બમ્પર ઇન્સ્યોરન્સ શું છે?

સરખામણી કરો: બમ્પર ટૂ બમ્પર કવરની સાથે અને તેના વિનાની કોમ્પ્રિહેન્સીવ પૉલિસી

બમ્પર ટૂ બમ્પર કવરની સાથે

બમ્પર ટૂ બમ્પર કવર વિના

કોઈપણ જાતના ડેપ્રિસિએશન વિના 100% કવરેજ પૂરૂં પાડે છે

ડેપ્રિસિએશન કાપીને કવરેજ પૂરૂં પાડે છે

થોડું ઉચ્ચ પ્રીમિયમ

સ્ટાન્ડર્ડ પૉલિસી પ્રીમિયમ

તે 5 વર્ષ કે તેથી વધુ જૂના વ્હીકલને કવર કરતું નથી

જૂના વ્હીકલને કવર કરે છે

બમ્પર ટૂ બમ્પર ઇન્સ્યોરન્સ પસંદ કરતાં પહેલાં આ પરિબળોને ધ્યાનમાં લો

બમ્પર ટૂ બમ્પર કાર ઇન્સ્યોરન્સના ફાયદા

બમ્પર ટૂ બમ્પર ઇન્સ્યોરન્સ દ્વારા શું કવર કરવામાં આવતું નથી

બમ્પર ટૂ બમ્પર ઇન્સ્યોરન્સ વિશે વારંવાર પૂછાતાં પ્રશ્નો