பம்பர் டூ பம்பர் இன்சூரன்ஸ்

பாலிசியை ஆன்லைனில் 2 நிமிடங்களில் வாங்கவும்/புதுப்பிக்கவும்
Happy Couple Standing Beside Car

I agree to the  Terms & Conditions

Don’t have Reg num?
It's a brand new Car

பம்பர் டூ பம்பர் கார் இன்சூரன்ஸ் கவர்

பம்பர் டூ பம்பர் இன்சூரன்ஸ் என்றால் என்ன?

ஒப்பிடவும்: பம்பர் டூ பம்பர் கவர் இருக்கும் மற்றும் இல்லாத காம்ப்ரிஹென்சிவ் (முழுமையான) பாலிசி

பம்பர் டூ பம்பர் கவர் இருப்பது

பம்பர் டூ பம்பர் கவர் இல்லாதது

நில் டிப்ரிஸியேஷனுடன் 100% காப்புறுதி வழங்குகிறது

டிப்ரிஸியேஷனை கழித்த பிறகே காப்புறுதியளிக்கப்படும்

சிறிது அதிகமான பிரீமியம்

ஸ்டாண்டர்ட் பாலிசி பிரீமியம்

5 வருடம் அல்லது அதற்கு மேல் பயன்படுத்தப்பட்ட வாகனங்களுக்கு காப்புறுதி கிடையாது

பழைய வாகனங்களுக்கும் காப்புறுதி உண்டு

பம்பர் டூ பம்பர் இன்சூரன்ஸை தேர்வு செய்வதற்கு முன்னர் இந்த காரணிகளை கருத்தில் கொள்ளவும்

பம்பர் டூ பம்பர் கார் இன்சூரன்ஸின் பலன்கள்

பம்பர் டூ பம்பர் இன்சூரன்ஸில் எதற்கெல்லாம் காப்புறுதி வழங்கப்படவில்லை

பம்பர் டூ பம்பர் இன்சூரன்ஸ் குறித்து அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்