కార్ ఇన్సూరెన్స్‌లో ఎన్​సీబీ (NCB)

50% వరకు నో క్లెయిమ్ బోనస్‌తో కార్ ఇన్సూరెన్స్ పొందండి
Happy Couple Standing Beside Car
Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Don’t have Reg num?
It's a brand new Car

Continue with

-

(Incl 18% GST)

కార్ ఇన్సూరెన్స్‌లో ఎన్​సీబీ అంటే ఏమిటి?

నో క్లెయిమ్ బోనస్ క్యాలుక్యులేటర్

కార్ ఇన్సూరెన్స్ కోసం ఎన్​సీబీ క్యాలుక్యులేటర్

క్లెయిమ్ చేయని సంవత్సరాలు

నో క్లెయిమ్ బోనస్

మొదటి సంవత్సరం తరువాత

20%

2 సంవత్సరాల తరువాత

25%

3 సంవత్సరాల తరువాత

35%

4 సంవత్సరాల తరువాత

45%

5 సంవత్సరాల తరువాత

50%

కార్ ఇన్సూరెన్స్‌లో ఎన్​సీబీ యొక్క ప్రయోజనాలు

ఇన్సూరెన్స్‌లో ఎన్​సీబీ గురించి తెలుసుకోవలసిన ముఖ్యమైన విషయాలు

కొత్త కార్ ఇన్సూరెన్స్‌కు ఎన్​సీబీని ఎలా ట్రాన్స్​ఫర్​ చేయాలి?

ఇన్సూరెన్స్‌లో నో క్లెయిమ్ బోనస్ గురించి తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు