కార్ ఇన్సూరెన్స్‌లో ప్యాసింజర్ కవర్

ప్యాసింజర్ కవర్ యాడ్-ఆన్‌తో కార్ ఇన్సూరెన్స్ పొందండి
Happy Couple Standing Beside Car

Third-party premium has changed from 1st June. Renew now

Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Don't know Registration number?
Chat with an expert

I agree to the  Terms & Conditions

Please accept the T&C
{{(!carWheelerCtrl.registrationNumberCardShow || carWheelerCtrl.localStorageValues.vehicle.isVehicleNew) ? 'I know my Reg num' : 'Don’t have Reg num?'}}
It's a brand new Car

కార్ ఇన్సూరెన్స్‌లో ప్యాసింజర్ కవర్ వివరించబడింది

భారతీయ రోడ్లపై తిరిగేటప్పుడు డ్రైవర్ యొక్క ప్రధాన ఆందోళనలలో ఒకటి ప్రమాదాలు జరిగే సంభావ్యత. దేశంలో ప్రతి గంటకు 17 మంది ఇలాంటి రోడ్డు ప్రమాదాల వల్ల ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. ముఖ్యంగా రోజూ వెహికల్స్ నడిపే వారికి ఇది మరింత ఇబ్బందికరంగ ఉండే సంఖ్య. (1)

తరచుగా, మీ కార్ అటువంటి విపత్తులలో చిక్కుకున్నప్పుడు, అది మిమ్మల్ని, డ్రైవర్‌ను మాత్రమే కాకుండా, మీ ప్రయాణీకులను కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది.

అందుకే కార్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రొవైడర్లు తమ కార్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలలో యాడ్-ఆన్‌గా ప్యాసింజర్ కవర్‌ను అందిస్తారు. పాలసీదారుగా, మీరు మీ సమగ్ర కార్ బీమా ప్లాన్‌తో ఈ యాడ్-ఆన్‌ని కొనుగోలు చేయడానికి అదనపు ప్రీమియం చెల్లించాలి.

Read More

ప్యాసింజర్ కవర్ అంటే ఏమిటి?

ప్యాసింజర్ కవర్ యాడ్-ఆన్ యొక్క చేర్పులు మరియు మినహాయింపులు

మీ కారులో ప్రయాణించే వ్యక్తులకు ప్యాసింజర్ కవర్ యాడ్-ఆన్ ఎలాంటి రక్షణ అందిస్తుందో అర్థం చేసుకోవడంలో క్రింది పట్టిక సహాయం చేస్తుంది.

చేర్పులు

మినహాయింపులు

కారు ప్రమాదం కారణంగా ప్యాసింజర్ మరణించిన సందర్భంలో ఆర్థిక సహాయం అందిస్తుంది.

ప్రమాదం సమయంలో ప్రయాణీకులు కారులోంచి దిగి వెలుపల ఉన్నట్లయితే వారికి ఆర్థిక సహాయం అందించదు.

మీ వెహికల్ ప్యాసింజర్లకు వైకల్య బాధ్యత కవర్‌ను అందిస్తుంది.

కారులో ముగ్గురు ప్యాసింజర్లకు మించి కవర్ చేయదు. ఏదైనా అదనపు ప్యాసింజర్ ఉంటే ప్రమాదాల సమయంలో వారి ఆర్థిక బాధ్యతను వారే భరించవలసి ఉంటుంది.

ప్రయాణీకుల కవర్ యొక్క అదనపు చేరికలు/మినహాయింపుల గురించి మీరు ఇన్సూరెన్స్ సంస్థతో మాట్లాడారని నిర్ధారించుకోండి.

దీన్ని ఎవరు కొనాలి?

ప్యాసింజర్ కవర్ యాడ్-ఆన్ క్లెయిమ్‌ను ఎలా ఫైల్ చేయాలి?

కార్ ఇన్సూరెన్స్‌లో ప్యాసింజర్ కవర్ గురించి తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు