બાઇક ઇન્શ્યોરન્સ રિન્યુઅલ ઓનલાઇન

બાઇક ઇન્શ્યોરન્સ રિન્યુઅલ માટે ઓનલાઇન ક્વોટ મેળવો
solo Bike riding Image
Enter valid registration number
search
{{bikeCtrl.pincodeErrorMessage}} Please enter valid City name
{{bikeCtrl.invalidAgentCode}}
Agent Name:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentName}}
State:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentLocation}}
SP Name:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentSpName}}
SP Code:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentSpCode}}

I agree to the  Terms & Conditions

{{(bikeCtrl.isDontKnowRegNum || bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.vehicle.isVehicleNew) ? 'I know my Registration number' : 'Don’t know Registration number?'}}
It's a brand new bike

Continue with {{bikeCtrl.lastVisitedData.lastVisitedUrl.indexOf('DigitPaymentGateway/payments') !== -1 ? 'payment completion': 'previous choice'}}

{{bikeCtrl.lastVisitedData.vehicle.makeModel | toTitleCase}} {{bikeCtrl.lastVisitedData.vehicle.variant? (bikeCtrl.lastVisitedData.vehicle.variant|toTitleCase): (bikeCtrl.lastVisitedData.vehicleCharacteristics.vehicleType | toTitleCase)}}

{{bikeCtrl.lastVisitedData.vehicle.licensePlateNumber}}

{{bikeCtrl.selectedPlanDisplay[bikeCtrl.lastVisitedData.dropOffSelectedPlan? bikeCtrl.lastVisitedData.dropOffSelectedPlan: bikeCtrl.lastVisitedData.selectedPlan]}}

-

₹{{((bikeCtrl.lastVisitedData.dropOffSelectedPlan ? bikeCtrl.lastVisitedData.dropOffGrossPremium:bikeCtrl.lastVisitedData.chosePlan.grossPremium) .replace('INR ','')).split('.')[0] | rupeeFormatWithComma}} (Incl 18% GST)

search
Agent Name:
State:
SP Name:
SP Code:

I agree to the  Terms & Conditions

{{(!twoWheelerCtrl.registrationNumberCardShow || twoWheelerCtrl.localStorageValues.vehicle.isVehicleNew) ? 'I know my Registration number' : 'Don’t know Registration number?'}}
It's a brand new bike

Continue with {{twoWheelerCtrl.lastVisitedData.lastVisitedUrl.indexOf('DigitPaymentGateway/payments') !== -1 ? 'payment completion': 'previous choice'}}

{{twoWheelerCtrl.lastVisitedData.vehicle.make |toTitleCase}} {{twoWheelerCtrl.lastVisitedData.vehicle.model | toTitleCase}} {{twoWheelerCtrl.lastVisitedData.vehicle.variant? (twoWheelerCtrl.lastVisitedData.vehicle.variant |toTitleCase):''}}

{{twoWheelerCtrl.lastVisitedData.vehicle.licensePlateNumber}}

{{twoWheelerCtrl.lastVisitedData.selectedPlan}}

-

₹{{((twoWheelerCtrl.lastVisitedData.quickQuoteResponse.plans[twoWheelerCtrl.lastVisitedData.selectedPlan].resposeBody.grossPremium) .replace('INR ', '')).split('.')[0] | rupeeFormatWithComma}} (Incl 18% GST)

ટુ વ્હીલર ઈન્શ્યોરન્સ રિન્યુઅલ ઓનલાઈન વિશે બધું જાણો

બાઇક ઇન્શ્યોરન્સ પોલિસી રિન્યુ કરતા પહેલા ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબતો

નવી ઇન્શ્યોરન્સ કંપનીને પસંદ કરતી વખતે શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ?

બાઇક ઇન્શ્યોરન્સ ઓનલાઇન રિન્યૂ કરવાના મુખ્ય કારણો

બાઇક ઈન્સ્યોરન્સ ઓનલાઈન કેવી રીતે રિન્યુ કરવું?

બાઇક ઇન્શ્યોરન્સ રિન્યુઅલ માટે ડિજિટ કેમ પસંદ કરો?

તમારું બાઇક ઇન્શ્યોરન્સ રિન્યુઅલ એ એકદમ સરળ ક્લેઇમ પ્રક્રિયા જ નહીં, પણ કેશલેસ સેટલમેન્ટ પસંદ કરવાનું વિકલ્પ પણ પ્રદાન કરે છે.

કેશલેસ રીપેર

કેશલેસ રીપેર

તમારા માટે ભારતભરમાંથી પસંદ કરવા માટે 4400+ કેશલેસ નેટવર્ક ગેરેજ

સ્માર્ટફોન વડે તમારી રીતે તમે નિરીક્ષણ કરો

સ્માર્ટફોન વડે તમારી રીતે તમે નિરીક્ષણ કરો

સ્માર્ટફોન વડે સ્વ-નિરીક્ષણ પ્રક્રિયા દ્વારા ઝડપી અને પેપરલેસ ક્લેઇમ પ્રક્રિયા

સુપર-ફાસ્ટ ક્લેઇમ

સુપર-ફાસ્ટ ક્લેઇમ

તમારા ટુ-વ્હીલરનો ક્લેઇમ ફક્ત 11 દિવસમાં મેળવો

તમારા વાહનની IDV કસ્ટમાઇઝ કરો

તમારા વાહનની IDV કસ્ટમાઇઝ કરો

અમારી સાથે, તમે તમારી પસંદગી મુજબ તમારા વાહનની IDV કસ્ટમાઇઝ કરી શકો છો!

24*7 સપોર્ટ

24*7 સપોર્ટ

રાષ્ટ્રીય રજાઓ પર પણ 24*7 કોલ સુવિધા