જૂની બાઇકનો વીમો

જૂની બાઇક માટે બાઇક ઇન્શ્યોરન્સનો ભાવ મેળવો
search

I agree to the  Terms & Conditions

It's a brand new bike

ટૂ વ્હીલર વાહનો માટે વીમા સંબંધિત વિગતો

જૂની બાઇકનો વીમો લેતા સમયે યાદ રાખવાની બાબતો

વાહનની ઉંમર

ભાવ ઘટાડો

1 વર્ષ < ઉંમર < 2 વર્ષ

10%

2 વર્ષ < ઉંમર < 3 વર્ષ

15%

3 વર્ષ < ઉંમર < 4 વર્ષ

25%

4 વર્ષ < ઉંમર < 5 વર્ષ

35%

5 વર્ષ < ઉંમર < 10 વર્ષ

40%

10 વર્ષ < ઉંમર

50%

જૂની બાઇકનું ઇન્શ્યોરન્સ ઑનલાઇન કેવી રીતે ખરીદવું/રિન્યૂ કરવું

Digit પાસેથી જૂના ટૂ-વ્હીલરનો વીમો કેમ લેવો?

તમારા ટૂ વ્હીલરનો વીમો ન માત્ર સરળ ક્લેમ પ્રક્રિયા ધરાવે છે, પણ સાથે જ કૅશલેસ સેટલમેન્ટનો વિકલ્પ પણ આપે છે.

કૅશલેસ રિપેર

કૅશલેસ રિપેર

ભારતમાં 4400+ કૅશલેસ નેટવર્ક ગેરેજ છે જેમાંથી તમે પસંદગી કરી શકો છો.

સ્માર્ટફોન દ્વારા તમારા બાઈકની તપાસ તમે જાતે કરી શકો છો

સ્માર્ટફોન દ્વારા તમારા બાઈકની તપાસ તમે જાતે કરી શકો છો

ઝડપી અને પેપરલેસ ક્લેમ પ્રક્રિયા જે સ્માર્ટફોન દ્વારા સેલ્ફ ઇન્સ્પેક્શન પ્રોસેસથી થાય છે.

ઝડપી ક્લેમ

ઝડપી ક્લેમ

તમને તમારા ટૂ-વ્હીલરના ક્લેમની રકમ માત્ર 11 દિવસમાં મેળવી શકશો

તમારા વાહનનું IDV કસ્ટમાઇઝ કરો

તમારા વાહનનું IDV કસ્ટમાઇઝ કરો

અમારી સાથે મળીને તમે તમારા વાહન માટે તમારી પસંદનું IDV કસ્ટમાઇઝ કરી શકો છો!

24*7 સપૉર્ટ

24*7 સપૉર્ટ

જાહેર રજા પર પણ ગમે ત્યારે 24*7 સંપર્ક કરો