பழைய பைக் இன்சூரன்ஸ்

பழைய பைக்-கிற்கு பைக் இன்சூரன்ஸின் தோராய மதிப்பீட்டினை(quote) பெறவும்
solo Bike riding Image
Enter valid registration number
search
{{bikeCtrl.pincodeErrorMessage}} Please enter valid City name
{{bikeCtrl.invalidAgentCode}}
Agent Name:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentName}}
State:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentLocation}}
SP Name:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentSpName}}
SP Code:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentSpCode}}

I agree to the  Terms & Conditions

{{(bikeCtrl.isDontKnowRegNum || bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.vehicle.isVehicleNew) ? 'I know my Registration number' : 'Don’t know Registration number?'}}
It's a brand new bike

Continue with {{bikeCtrl.lastVisitedData.lastVisitedUrl.indexOf('DigitPaymentGateway/payments') !== -1 ? 'payment completion': 'previous choice'}}

{{bikeCtrl.lastVisitedData.vehicle.makeModel | toTitleCase}} {{bikeCtrl.lastVisitedData.vehicle.variant? (bikeCtrl.lastVisitedData.vehicle.variant|toTitleCase): (bikeCtrl.lastVisitedData.vehicleCharacteristics.vehicleType | toTitleCase)}}

{{bikeCtrl.lastVisitedData.vehicle.licensePlateNumber}}

{{bikeCtrl.selectedPlanDisplay[bikeCtrl.lastVisitedData.dropOffSelectedPlan? bikeCtrl.lastVisitedData.dropOffSelectedPlan: bikeCtrl.lastVisitedData.selectedPlan]}}

-

₹{{((bikeCtrl.lastVisitedData.dropOffSelectedPlan ? bikeCtrl.lastVisitedData.dropOffGrossPremium:bikeCtrl.lastVisitedData.chosePlan.grossPremium) .replace('INR ','')).split('.')[0] | rupeeFormatWithComma}} (Incl 18% GST)

search
Agent Name:
State:
SP Name:
SP Code:

I agree to the  Terms & Conditions

{{(!twoWheelerCtrl.registrationNumberCardShow || twoWheelerCtrl.localStorageValues.vehicle.isVehicleNew) ? 'I know my Registration number' : 'Don’t know Registration number?'}}
It's a brand new bike

Continue with {{twoWheelerCtrl.lastVisitedData.lastVisitedUrl.indexOf('DigitPaymentGateway/payments') !== -1 ? 'payment completion': 'previous choice'}}

{{twoWheelerCtrl.lastVisitedData.vehicle.make |toTitleCase}} {{twoWheelerCtrl.lastVisitedData.vehicle.model | toTitleCase}} {{twoWheelerCtrl.lastVisitedData.vehicle.variant? (twoWheelerCtrl.lastVisitedData.vehicle.variant |toTitleCase):''}}

{{twoWheelerCtrl.lastVisitedData.vehicle.licensePlateNumber}}

{{twoWheelerCtrl.lastVisitedData.selectedPlan}}

-

₹{{((twoWheelerCtrl.lastVisitedData.quickQuoteResponse.plans[twoWheelerCtrl.lastVisitedData.selectedPlan].resposeBody.grossPremium) .replace('INR ', '')).split('.')[0] | rupeeFormatWithComma}} (Incl 18% GST)

பழைய டூ வீலர் இன்சூரன்ஸ் பற்றி அனைத்தும் விளக்கப்பட்டுள்ளது

பழைய பைக்-ஐ இன்சூர் செய்யும் போது நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள்

வண்டியின் வயது

டிப்ரிஸியேஷன்(தேய்மானம்)

1 வருடம் < வயது < 2 வருடங்கள்

10%

2 வருடங்கள் < வயது < 3 வருடங்கள்

15%

3 வருடங்கள் < வயது < 4 வருடங்கள்

25%

4 வருடங்கள் < வயது < 5 வருடங்கள்

35%

5 வருடங்கள் < வயது < 10 வருடங்கள்

40%

10 வருடங்கள் < வயது

50%

ஆன்லைனில் பழைய பைக் இன்சூரன்ஸை வாங்குவது/புதுப்பிப்பது எப்படி?

டிஜிட்-இன் பழைய டூ வீலர் இன்சூரன்ஸை ஏன் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்?

உங்கள் பழைய டூ வீலர் இன்சூரன்ஸ் சூப்பர் ஈஸி கிளைம் நடைமுறையுடன் மட்டுமின்றி, கேஷ்லெஸ் முறையினை தேர்வு செய்யும் வாய்ப்புடனும் வருகிறது.

கேஷ்லெஸ் ரிப்பேர்கள்

கேஷ்லெஸ் ரிப்பேர்கள்

நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்வதற்கு வசதியாக,இந்தியா முழுவதிலும் 4400+ மேற்பட்ட கேஷ்லெஸ் நெட்வொர்க் கேராஜ்கள்

ஸ்மார்ட் ஃபோன்-எனேபிள்டு செல்ஃப் இன்ஸ்பெக்ஷன்

ஸ்மார்ட் ஃபோன்-எனேபிள்டு செல்ஃப் இன்ஸ்பெக்ஷன்

ஸ்மார்ட் ஃபோன்-எனேபிள்டு செல்ஃப் இன்ஸ்பெக்ஷன் செயல்முறை மூலமாக துரிதமான, ஆவணங்களற்ற கிளைம் நடைமுறை

சூப்பர்-ஃபாஸ்ட் கிளைம்கள்

சூப்பர்-ஃபாஸ்ட் கிளைம்கள்

சராசரியாக டூ வீலர் கிளைம்களுக்கு எடுத்துக் கொள்ளும் காலம் 11 நாட்களாகும்

உங்கள் வாகன ஐடிவி-ஐ தனிப்பயனாக்கவும்

உங்கள் வாகன ஐடிவி-ஐ தனிப்பயனாக்கவும்

உங்கள் விருப்பப்படி, உங்கள் வாகன ஐடிவி-ஐ(IDV) எங்களுடன் இணைந்து தனிப்பயனாக்கலாம்!

24*7 மணி நேர சேவை

24*7 மணி நேர சேவை

தேசிய விடுமுறைகளில் கூட 24*7 மணி நேர தொடர்பு வசதிகள்