டூ வீலர் இன்சூரன்ஸ்
டிஜிட் டூ வீலர் இன்சூரன்ஸிற்கு மாறவும்
search

I agree to the  Terms & Conditions

It's a brand new bike

டூ வீலர் இன்சூரன்ஸில் என்ஜின் மற்றும் கியர்-பாக்ஸ் புரொட்டெக்ஷன் ஆட்-ஆன் கவர்

என்ஜின் மற்றும் கியர்-பாக்ஸ் புரொட்டெக்ஷன் ஆட்-ஆன் கவர் கீழ் என்ன கவர் செய்யப்பட்டுள்ளது.

என்ஜின் மற்றும் கியர்-பாக்ஸ் புரொட்டெக்ஷன் ஆட்-ஆன் கவரின் கீழ் வழங்கப்படும் கவரேஜ்கள் கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன:

கிரான்ஸ்காஃப்ட், சிலிண்டர் ஹெட், கேம் ஷாஃப்ட், பிஸ்டன்கள், பிஸ்டன் ஸ்லீவ், கேஜெட் பின்கள், வால்வுகள், கனெக்டிங் ராட்கள் மற்றும் என்ஜின் பேரிங்ஸ், ஆயில் பம்ப் மற்றும் டர்போ/சூப்பர் சார்ஜர் போன்ற இன்ஜினின் உள் சிறு பாகங்களை பழுதுபார்ப்பதற்கு/மாற்றுவதற்கு ஆகும் செலவு.

கியர் பாக்ஸ்/டிரான்ஸ்மிஷன் அசெம்பிளியின் பாதிக்கப்பட்ட உள் சிறு பகுதிகளான கியர் ஷாஃப்ட்ஸ், ஷிஃப்டர், சின்க்ரோனைசர் ரிங்ஸ்/ஸ்லீவ்ஸ், ஆக்சுவேட்டர், சென்சார், மெகாட்ரானிக்ஸ் மற்றும் அதன் பாதிக்கப்பட்ட சிறு பாகங்கள் மற்றும் தாங்கு உருளைகள் போன்றவற்றை பழுதுபார்ப்பதற்கு/மாற்றுவதற்கு ஆகும் செலவு.

என்ஜின், கியர் பாக்ஸ் மற்றும் டிரான்ஸ்மிஷன் அசெம்பிளி ஆகியவற்றின் சேதமடைந்த சிறு பாகங்களை பழுதுபார்ப்பதற்கு/மாற்றுவதற்கு தேவையான உழைப்பு செலவு.

மசகு எண்ணெய், குளிரூட்டி, நட்ஸ் மற்றும் போல்ட் உள்ளிட்ட கன்ஸ்யூமபில்ஸின் விலை, சேதத்தை சரி செய்யும் போது கொடுக்கப்பட்டது.

இன்சூரரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மாற்றப்பட்ட பகுதிகளின் தேய்மான செலவு.

என்னென்ன கவர் செய்யப்படவில்லை?

டூ வீலர் இன்சூரன்ஸில் என்ஜின் மற்றும் கியர்-பாக்ஸ் புரொட்டெக்ஷன் ஆட்-ஆன் கவர் பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்