பைக்கிற்கான ஐடிவி(IDV) வேல்யூ கால்குலேட்டர்

பைக் இன்சூரன்ஸ் வாங்கும்/புதுப்பிக்கும் போது அதிக ஐடிவி வேல்யூ-வைப் பெறுங்கள்
solo Bike riding Image
search

I agree to the  Terms & Conditions

It's a brand new bike

Continue with

-

(Incl 18% GST)

பைக் இன்சூரன்ஸில் ஐடிவி என்றால் என்ன?

உங்கள் பைக்கின் தேய்மான விகிதங்கள் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?

பைக்கின் வயது

தேய்மானம் சதவீதத்தில்

6 மாதம் அதற்கும் கீழ்

5%

6 மாதம் - 1 வருடத்துக்கும் இடையில்

15%

1 – 2 வருடங்கள்

20%

2 – 3 வருடங்கள்

30%

3 – 4 வருடங்கள்

40%

4 – 5 வருடங்கள்

50%

5+ வருடங்கள்

பாலிசிதாரரும் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனமும் பரஸ்பரமாகத் தீர்மானிப்பது ஆகும்

பைக்கிற்கான ஐடிவி கால்குலேட்டர்

இருசக்கர வாகன இன்சூரன்ஸில் ஐடிவியின் முக்கியத்தும் என்ன?

பைக் இன்சூரன்ஸில் ஐடிவி குறித்து அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்