బైక్‌ కోసం IDV వ్యాల్యూ క్యాలిక్యులేటర్‌

బైక్​ ఇన్సూరెన్స్​ను కొనండి/రెన్యూ చేయండి, అధిక IDV విలువ పొందండి
solo Bike riding Image
Enter valid registration number
search
{{bikeCtrl.pincodeErrorMessage}} Please enter valid City name
{{bikeCtrl.invalidAgentCode}}
Agent Name:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentName}}
State:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentLocation}}
SP Name:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentSpName}}
SP Code:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentSpCode}}

I agree to the  Terms & Conditions

{{(bikeCtrl.isDontKnowRegNum || bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.vehicle.isVehicleNew) ? 'I know my Registration number' : 'Don’t know Registration number?'}}
It's a brand new bike
search
Agent Name:
State:
SP Name:
SP Code:

I agree to the  Terms & Conditions

{{(!twoWheelerCtrl.registrationNumberCardShow || twoWheelerCtrl.localStorageValues.vehicle.isVehicleNew) ? 'I know my Registration number' : 'Don’t know Registration number?'}}
It's a brand new bike

బైక్‌ ఇన్సూరెన్స్‌లో IDV

మీ బైక్‌ డిప్రిషియేషన్‌ రేట్లు

బైక్‌ వయస్సు

డిప్రిషియేషన్‌ %

6 నెలలు అంత కంటే తక్కువ

5%

6 నెలల నుంచి 1 సంవత్సరం

15%

1-2 సంవత్సరాలు

20%

2-3 సంవత్సరాలు

30%

3-4 సంవత్సరాలు

40%

4-5 సంవత్సరాలు

50%

5+ సంవత్సరాలు

ఇన్సూరెన్స్‌ అందించే సంస్థ, పాలసీదారుడు పరస్పరం IDVని నిర్ణయిస్తారు.

బైక్​ కోసం IDV క్యాలిక్యులేటర్‌

బైక్​ ఇన్సూరెన్స్‌లో IDV ప్రాధాన్యత ఏంటి?

బైక్‌ ఇన్సూరెన్స్‌ IDVకి సంబంధించి తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు