జీరో డిప్రిషియేషన్ బైక్ ఇన్సూరెన్స్

జీరో డిప్రిషియేషన్ బైక్ ఇన్సూరెన్స్ కొటేషన్ పొందండి
solo Bike riding Image
Enter valid registration number
search
{{bikeCtrl.pincodeErrorMessage}} Please enter valid City name
{{bikeCtrl.invalidAgentCode}}
Agent Name:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentName}}
State:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentLocation}}
SP Name:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentSpName}}
SP Code:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentSpCode}}

I agree to the  Terms & Conditions

{{(bikeCtrl.isDontKnowRegNum || bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.vehicle.isVehicleNew) ? 'I know my Registration number' : 'Don’t know Registration number?'}}
It's a brand new bike
search
Agent Name:
State:
SP Name:
SP Code:

I agree to the  Terms & Conditions

{{(!twoWheelerCtrl.registrationNumberCardShow || twoWheelerCtrl.localStorageValues.vehicle.isVehicleNew) ? 'I know my Registration number' : 'Don’t know Registration number?'}}
It's a brand new bike

జీరో డిప్రిషియేషన్ టూ వీలర్ ఇన్సూరెన్స్

టూ వీలర్ వాహనాల్లో డిప్రిషియేషన్

వాహనం వయసు

డిప్రిషియేషన్ %

6 నెలలకు మించనివి

5%

6 నెలలు మించిన, కానీ 1 సంవత్సరం మించనివి

15%

1 సంవత్సరం మించినవి, కానీ 2 సంవత్సరాలను మించనివి

20%

2 సంవత్సరాలు మించినవి, కానీ 3 సంవత్సరాలు మించనివి

30%

3 సంవత్సరాలు మించినవి, కానీ 4 సంవత్సరాలు మించనివి

40%

4 సంవత్సరాలు మించినవి, కానీ 5 సంవత్సరాలు మించనివి

50%

పోల్చండి: జీరో డిప్రిషియేషన్​ కవర్​ కలిగిన & లేని బైక్ ఇన్సూరెన్స్

జీరో డిప్రిషియేషన్ కవర్​తో కూడిన బైక్ ఇన్సూరెన్స్

జీరో డిప్రిషియేషన్ కవర్​ లేని బైక్ ఇన్సూరెన్స్

జీరో డిప్రిషియేషన్​తో కూడిన బైక్ ఇన్సూరెన్స్

క్లెయిమ్​ చెల్లింపు చేసే సమయంలో తరుగుదలన పరిగణనలోకి తీసుకోరు కాబట్టి అమౌంట్​ ఎక్కువగా ఉంటుంది

దీనిలో మీ టూ–వీలర్​తో పాటు దాని భాగాల తరుగుదలను కూడా లెక్కిస్తారు కాబట్టి అమౌంట్​ తక్కువగా ఉంటుంది.

భాగాలపై తరుగుదల

కవర్ అవుతాయి

కవర్ కావు

టూ–వీలర్ వయసు

ఈ యాడ్–ఆన్‎తో, డిప్రిషియేషన్ లెక్కించబడనందున మీ టూ–వీలర్ యొక్క వయస్సు ఎలాంటి ప్రభావాన్ని చూపదు.

డిప్రిషియేషన్ అనేది మీ టూ–వీలర్ ఎంత పాతది అనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

టూ వీలర్ భాగా‎లపై డిప్రిషియేషన్ వర్తించే రేటు

బైక్ భాగాలు

వర్తించే డిప్రిషియేషన్

నైలాన్/రబ్బర్/టైర్లు, ట్యూబ్‎లు/ప్లాస్టిక్ భాగాలు/బ్యాటరీలు

50%

ఫైబర్/గ్లాస్ మెటీరియల్

30%

గ్లాస్‎తో తయారయ్యే అన్ని ఇతర భాగాలు

Nil

జీరో డిప్రిషియేషన్ బైక్ ఇన్సూరెన్స్ గురించి మరింత సమాచారం

జీరో డిప్రిషియేషన్ బైక్ ఇన్సూరెన్స్‎కు సంబంధించి తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు