భారతదేశంలో బైక్ ఇన్సూరెన్స్ తప్పనిసరి

ఈ రోజే బైక్ ఇన్సూరెన్స్ కోట్ పొందండి. మీ డిజిట్ పాలసీని రిన్యూ చేయండి.
solo Bike riding Image
Enter valid registration number
search
{{bikeCtrl.pincodeErrorMessage}} Please enter valid City name
{{bikeCtrl.invalidAgentCode}}
Agent Name:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentName}}
State:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentLocation}}
SP Name:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentSpName}}
SP Code:
{{bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.campaignAgentSpCode}}

I agree to the  Terms & Conditions

{{(bikeCtrl.isDontKnowRegNum || bikeCtrl.bikeLocalStorageValues.vehicle.isVehicleNew) ? 'I know my Registration number' : 'Don’t know Registration number?'}}
It's a brand new bike
search
Agent Name:
State:
SP Name:
SP Code:

I agree to the  Terms & Conditions

{{(!twoWheelerCtrl.registrationNumberCardShow || twoWheelerCtrl.localStorageValues.vehicle.isVehicleNew) ? 'I know my Registration number' : 'Don’t know Registration number?'}}
It's a brand new bike

భారతదేశంలో బైక్ ఇన్సూరెన్స్ ఎందుకు తప్పనిసరి?

టూ వీలర్​కు ఇన్సూరెన్స్ ఎందుకు చేయించుకోవాలి?

భారతదేశంలో బైక్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్లు

థర్డ్ పార్టీ

థర్డ్ పార్టీ బైక్​ ఇన్సూరెన్స్ అనేది సాధారణ ఇన్సూరెన్స్. దీనిలో కేవలం థర్డ్ పార్టీ వ్యక్తులు, వాహనాలకు సంభవించిన డ్యామేజీలు మాత్రమే కవర్ చేయబడతాయి.

కాంప్రహెన్సివ్

కాంప్రహెన్సివ్ బైక్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది అత్యంత విలువైన బైక్ ఇన్సూరెన్స్. ఇది థర్డ్ పార్టీ లయబులిటీలు, సొంత బైక్​కు జరిగిన డ్యామేజీల​ను కూడా కవర్ చేస్తుంది.

థర్డ్ పార్టీ

కాంప్రహెన్సివ్

×
×
×
×
×
×

డిజిట్ కాంప్రహెన్సివ్ టూ వీలర్ ఇన్సూరెన్స్​లో ఏమేం కవర్ అవుతాయి?