இந்தியாவில் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ள பைக் இன்சூரன்ஸ்

இன்றே பைக் இன்சூரசிற்கான தோராயமான மதிப்பீட்டைப் பெறவும். உங்கள் டிஜிட் பாலிசியை புதுப்பிக்கவும்
solo Bike riding Image
search

I agree to the  Terms & Conditions

It's a brand new bike

Continue with

-

(Incl 18% GST)

இந்தியாவில் பைக் இன்சூரன்ஸ் ஏன் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது?

உங்கள் டூ-வீலரை ஏன் இன்சூர் செய்ய வேண்டும்?

இந்தியாவில் உள்ள பைக் இன்சூரன்ஸ் திட்டங்கள்

தேர்டு பார்ட்டி

தேர்டு பார்ட்டி பைக் இன்சூரன்ஸ் என்பது பைக் இன்சூரன்ஸின் மிகவும் பொதுவான வகைகளில் ஒன்றாகும்; இதில் தேர்டு பார்ட்டி நபர், வாகனம் அல்லது சொத்துக்கு ஏற்படும் சேதங்கள் மற்றும் இழப்புகள் மட்டுமே பாதுகாக்கப்படும்.

காம்ப்ரிஹென்சிவ் (விரிவானது)

ஒரு காம்ப்ரிஹென்சிவ் (விரிவானது) பைக் இன்சூரன்ஸ் என்பது பைக் இன்சூரன்ஸின் மிகவும் மதிப்புமிக்க வகைகளில் ஒன்றாகும். இது தேர்டு பார்ட்டி லையபிலிட்டிகள் மற்றும் உங்கள் சொந்த பைக்கின் சேதம் ஆகிய இரண்டையும் உள்ளடக்கும்.

தேர்டு பார்ட்டி

காம்ப்ரிஹென்சிவ்

×
×
×
×
×
×

டிஜிட்டின் காம்ப்ரிஹென்சிவ் (விரிவான) டூ-வீலர் இன்சூரன்ஸ் பாலிசியில் என்னவெல்லாம் கிடைக்கும்?